Opinion

När blev hatet något typiskt svenskt?

Mikael Andersson ,

Jag är uppriktigt sagt bekymrad. Bekymrad över vart vi är på väg i Sverige. Jag tillhör dem som hänger mycket på de sociala medierna. Jag följer det mesta och läser strömningar som sprids från de flesta håll.

Det som slår mig i detta är det påfallande hat som exponeras i dessa sociala medier. Varför existerar detta hat? Varför finner människor det meningsfullt att hata på de sociala medierna? Det är nämligen inte någon enstaka företeelse, detta hat är ytterst utbrett. Man finner det överallt, oavsett topic och oavsett vem som exponeras. När blev hatet det som symboliserar svenskheten? Jag är den förste att förespråka allas rätt att göra sin röst hörd. Men yttrandefriheten rymmer inte att sprida hat mot enskild. Trots detta verkar det som att på nätet får man skriva precis vad som helst. Självklart ska man få skriva under anonymitet men att hata under anonymitet är inget annat än ynkligt. Dessa ynkryggar som hatar, varför gör de detta? Varför lägger man energi på att sprida hat mot någon som man inte ens känner? Detta är för mig obegripligt och är en utveckling av samhället som inte borde tillåtas. Vad kommer att hända om vi inte sätter ned foten mot detta hat? Jag må själv ha skrivit ett och annat hårt ord på nätet och detta kan jag bara beklaga om någon har tagit illa upp för. Det som har varit är dock inget som kan göras ogjort men om jag har sårat någon med mina ord vill jag be om ursäkt till denne. Meningen är inte att gå på person i någon del. Dock kommer jag aldrig att låta bli att påtala min syn på sakfrågor. Inte heller kommer jag ifrågasätta osanningar eller ohederlighet. Däremot kommer jag aldrig att nedlåta mig till att sprida hat. Jag har fått nog av alla dessa troll som existerar och som låter sin galla gå ut över allt och alla. Jag hoppas att det är fler som resonerar som jag och fler som kommer att sätta ned foten när man ser något av detta hat. Vi behöver ett bättre Sverige, ett Sverige utan hat!