Opinion

Så får vi maximal effekt av vindkraft

Bengt Göran Birgersson, Ingemar Hugosson ,
Kronobergs blir självförsörjande på grön el med vindkraft, skriver Bengt Göran Birgersson och Ingemar Hugosson.
Kronobergs blir självförsörjande på grön el med vindkraft, skriver Bengt Göran Birgersson och Ingemar Hugosson.

En av Region Kronobergs viktigaste uppgifter är att ta vara på möjligheterna att utveckla regionen.

Därför vill vi presentera några tankar om den kommande vindkraftsutbyggnaden i Uppvidinge kommun som i närtid är en av länets största och viktigaste händelser någonsin, med en beräknad investering i storleksordningen fem-sex miljarder kronor.

Genom att få till stånd en etablering av kanske upp till 175 vindkraftverk i Uppvidinge får regionen tillgång till ett "kraftverk" på cirka 500 MW som ger en effekt som ett mindre kärnkraftverk. Utöver Uppvidinge planeras mindre satsningar i Växjö, Alvesta och Ljungby kommuner.

Om hela den planerade vindkraftssatsningen realiseras kommer hela Region Kronoberg att bli självförsörjande på grön förnybar el och kan då med stolthet kallas en grön region. Dessutom bidrar denna stora utbyggnad till att vi får mycket stora möjligheter att under lång tid framöver utveckla hela Region Kronoberg, innefattande glesbygdskommuner som Uppvidinge med angränsande kommuner, deras tätorter och landsbygd samt Växjö stad. Nya visioner bör arbetas fram på hur vi under mycket lång tid framöver kan tillvarata de goda utvecklingsmöjligheter som denna stora utbyggnad medför samt vilka strategiska insatser som kan göras både lokalt och regionalt för att skapa nya arbetstillfällen och därmed öka skatteintäkterna.

Nedan följer ett antal exempel på strategiska insatser. Bilda ett vindkraftkluster där:

• De stora vindkraftinvesteringarna, främst i Uppvidinge, i så hög grad som möjligt, kommer befolkningen i regionen till del i form av jobb och företagande.

• Företag och befolkning informeras om de affärs- och utbildningsverksamheter som uppstår.

• Kompetenser sammanställs och utvecklas för bemannings- och rekryteringsföretag.

• Samarbeten etableras och utvecklas mellan företag i branschen, så att så mycket av investeringarna som möjligt kan hamna inom regionen.

• En databas utvecklas för företagare och arbetssökande innehållande senaste nytt om affärs- och rekryteringsmöjligheter.

• Incitament för företag i regionen tillskapas, så att deras personal ska kunna utbildas lokalt för att i förlängningen kunna utföra jobb i vindkraftsparkerna, både under byggtiden och senare under drifttiden.

• Kunskap och kompetens stannar i regionen vilket blir nyckeln till framtida jobb.

• Locka hit industriföretag som behöver denna nya gröna miljövänliga energi.

• Bygga upp infrastruktur för fordon där grön el produceras till: Laddstationer för alla typer av eldrivna fordon inom hela region Kronoberg, vätgasframställning (vindkraftel omvandlas via elektrolys till vätgas), laddstationer för vätgas, kombinationsstationer el, vätgas, naturgas och mixgas.

Tänkta samarbetspartners kan vara region- och länsstyrelse, Energikontor Sydost, kommuner och Energimyndigheten.