Opinion

Skillnaderna mellan skolor måste minska

Malin Lauber (S), Tomas Eneroth (S) ,
Malin Lauber (S) och Tomas Eneroth (S) skriver om den nya PISA-undersökningen.
Foto:Anders Wiklund/TT
Malin Lauber (S) och Tomas Eneroth (S) skriver om den nya PISA-undersökningen.

Pisaundersökningen visar att kunskapsresultaten i svensk skola äntligen vänder. Det är ett styrkebesked av skolan och en arbetsseger för lärare, rektorer och elever. Samtidigt fortsätter ojämlikheten att öka och det är tydligt att skolan står inför utmaningar som kräver kraftfulla insatser.

Svensk skolas paradgren har tidigare varit att vi kunnat kombinera höga kunskapsresultat med hög likvärdighet där varje talang fått utvecklats och nå sin fulla potential och ingen elev lämnats efter. Dit måste vi igen.

Socialdemokraterna har därför från dag ett prioriterat en jämlik kunskapsskola, tidiga insatser och ett attraktivt läraryrke. Dessa ligger fast. Vi ger varje lärare mer tid med sina elever och eleverna mer tid med sina lärare. Totalt gör vi i år skolsatsningar på över tio miljarder, utöver de tio extra välfärdsmiljarderna.

Nu behöver satsningarna på en kunskapsskola fortsätta, och den växande ojämlikheten tacklas. En central satsning är att stärka det tidiga stödet. Därför miljardsatsar vi på mer specialpedagogiskt stöd och på fler anställda i förskoleklass och på lågstadiet. Det har gett resultat. I dag jobbar 13 000 fler pedagoger i skolan än för två år sedan.

Vi ska också fortsätta driva på för en skola som minskar skillnaderna mellan skolor – alla skolor ska vara mötesplatser där elever med olika bakgrund går i samma skolor och möts av lika höga förväntningar. De skolor som har störst behov får störst stöd och resurser till att attrahera de bästa lärarna.

Tiden är förbi då stora skattesänkningar gick före nödvändiga investeringar i våra barns och ungas kunskapsutveckling. Nu har alla ett ansvar att hjälpas åt – politiker, lärare, föräldrar och elever. Så utvecklar vi tillsammans den svenska modellen för framtiden.

Svensk skola ska vara den bästa ett modernt samhälle kan skapa.