Opinion

Sverige är större än storstäderna

Mikael Andersson ,
Sverige är mer än Stockholm, skriver Mikael Andersson, Ryd.
Foto:ERIK MÅRTENSSON / TT
Sverige är mer än Stockholm, skriver Mikael Andersson, Ryd.

Vilket ramaskri det blev när man i Stockholm vill höja taxan för ett SL-kort till 900 kr. Detta trots att Stockholm även efter denna höjning kommer att ha Sveriges näst billigaste taxa inom kollektivtrafiken.

Det är endast i Gotland som priset underskrider vad Stockholmarna får betala för ett kollektivtrafikkort. I övriga landet får medborgarna betala betydligt mer än vad man behöver göra i Stockholm.

Men det är inte enbart skillnad i priset som skiljer. Stockholm har förmodligen Sveriges absolut bästa kollektivtrafik med en mängd möjligheter att resa både kors och tvärs på dygnets alla timmar. I Stockholm får man således extremt mycket om man skaffar ett kollektivtrafikkort. Trots detta vill inte Stockholmarna betala för sin kollektivtrafik utan ramaskriet blev näst intill öronbedövande när en prishöjning för ett SL-kort aviserades.

Allra högst protesterar man från vänsterhåll till denna prissättning där företrädare för dessa storstadsfixerade partier höjde ord som att det är vidrigt att höja biljettpriserna för Stockholmarna. Röster höjdes till och med om att helt avskaffa biljettaxan för att åka kollektivt i Stockholm. Denna kostnad skulle man ju istället kunna lägga på arbetsgivare och på affärsidkare menade man från vänsterhåll. Detta med att andra ska betala för något man själv använder är ett tydligt drag för dessa storstadsfixerade partier.

Stockholmsfixeringen är total och vi på landsbygden glöms bort i det mesta utom när det gäller att ta in skatter. För samtidigt som dessa vänsterpartier ondgör sig över biljettpriset inom SL vill man beskatta möjligheten till boende på landsbygden. Det ska bli höjning av bensinskatten, det ska införas skatt på avstånd, högre beskattning ska tas ut på företagande (vilket slår allra mest mot småföretagarna som är verksamma på landsbygden), bara för att nämna några av de pålagor på landsbygden som regeringen Löfven kommer med.

För oss på landsbygden är det näst intill kränkande när man i Stockholm för fram argument om en nolltaxa inom kollektivtrafiken med argument som att kollektivtrafiken är så väl utbyggd i Stockholm att Stockholmarna är nödga att åka kollektivt till sitt arbete och därför inte ska behöva betala för detta. Vi på landsbygden har långt ifrån alltid möjlighet att ens åka kollektivt till våra arbeten. För dem som trots allt har arbeten där tiderna passar med de få turerna som trafikerar kollektivtrafiken på landsbygden är det vanligt att man även behöver bil för att ta sig till de orter där kollektivtrafiken finns.

Med argument som att Stockholmarna ska ha låg eller ingen kostnad för att ta sig till arbetet borde detta resonemang även gälla för oss på landsbygden. Därför ser jag fram mot att förslag om en nolltaxa för landsbygdsborna att tanka sina bilar införs. Vi kan ju inte ha ett samhälle där livet i storstaden ska vara så premierat före livet i övriga landet. Sverige är nämligen större än Storstaden!