Opinion

Tråkig utveckling i Tingsryds pastorat

Mikael Andersson ,

Under de år som jag har engagerat mig i Tingsryd pastorat har jag förundrats över hur odemokratisk kyrkan är styrd, skriver Mikael Andersson

Jag engagerade mig inom kyrkopolitiken för att jag ville värna kyrkans verksamhet i Almundsryds församling. Detta skedde samtidigt som sju församlingar gick in i Tingsryds pastorat.

Tiden sedan Tingsryds pastorat bildades har varit tämligen turbulent. Kyrkan har visat att de är en ytterst dålig organisation med en bristande människosyn. De som är ytterst ansvariga för verksamheten i Tingsryds pastorat har inte haft kompetens att göra det som förväntats av dem. Detta har inneburit att man inte har haft kontroll på ekonomi vilket i sin tur har lett till panikåtgärder som drabbat personal inom Tingsryds pastorat.

Under de år som jag har engagerat mig i Tingsryd pastorat har jag förundrats över hur odemokratisk kyrkan är styrd. Framförallt tycker jag det är högst märkligt att en kyrkoherde kan sätta sig över alla övrigas åsikter och därigenom agera för att få förtroendevalda som inte har samma åsikt som kyrkoherden att sluta.

Under det senaste året har den politiska majoriteten med kyrkorådets ordförande i spetsen agerat för att få en motståndare att avsäga sitt uppdrag. Orden har varit oerhört oförskämda och med agerande som inte borde vara förenligt med de kristna värderingar som trots allt styr vad ett kyrkoråd ska ha som ledstjärna.

Personligen kan jag inte stå bakom denna negativa utveckling av Tingsryds pastorat och väljer av denna anledning att lämna mina uppdrag inom Tingsryds pastorat.

Jag vill dock önska alla de goda krafter som verkar ute i de olika församlingarna all lycka i framtiden. Ni gör ett fantastiskt jobb och jag hoppas att ni kan stå emot ledningen av pastoratet.