Opinion

Vindkraften förstör för all turistnäring

Lennart Lundahl ,

Bengt Göran Birgersson och Ingemar Hugosson jämför en installerad effekt av 500 MW vindkraft med ett mindre kärnkraftverk. Vad som inte nämns är att vindkraft genererar under ett år en effekt som motsvarar mindre än 25 procent av installerad effekt. Varifrån kommer energin då det inte blåser?

I nästa stycke slår de sig för bröstet och säger att Region Kronoberg kan bli självförsörjande av förnybar energi. I dag är merparten av Sveriges energi förnybar. De talar också om en långtidsutveckling av regionen. Livslängden för ett vindkraftverk är beräknat till 20 år i bästa fall.

Trots att vindkraften är subventionerad genom elcertifikaten och att vindkraften endast betalar 0,2 procent i fastighetsskatt jämfört med vattenkraften som betalar 2,8 procent är den inte lönsam enligt Svensk Vindkrafts Vd Charlote Unger. Hon anser att mer subventioner är nödvändiga. Skall Kronoberg verkligen satsa på en verksamhet som till stora delar är bidragsfinansierad?

Artikelförfattarna framför att arbetstillfällen skapas och att det kan leda till att företag bildas och att kompetens därmed stannar i regionen. Den infrastruktur som krävs under byggnationen kommer att skapa mervärde åt åkerinäringen under byggnationen. Det kommer också att krävas snöröjning och underhåll av vägarna så den kompetensen finns och kommer säkert at stanna. Byggnationen kommer internationella vindrallare att stå för. Investeringen i verken gynnar inte regionen, företag etableras inte för en marknad som existerar under en uppförande period av några få år.

För att bygga vindkraft kommer otroligt mycket skog att tas ner. Bara vägarna i Tvinnesheda-parken blir 41 km enligt Stena vilket medför att det krävs 32 ha nedtagen skog, då är inte arealen som vindkraftsverken byggs på medräknad. Skogen behövs för att ta upp koldioxid och producera syre.

Ett av skälen till att bygga vindkraft är den pågående klimatförändringen. Vindkraft byggs då med motivationen att den inte släpper ut växthusgaser när el produceras. All elproduktion i Sverige är koldioxidneutral dvs. den påverkar inte klimatförändringen.

Vindkraft förstör natur för både människor och djur och påverkar inte klimatförändringen trots detta skall vi elkonsumenter betala ett bidrag till dessa bolag – vad är det som gått fel i politiken?

Vinkraftsutbyggnaden förstör förutsättningarna för all turistnäring i Uppvidinge.