Smålandsposten 150 år

Russian president Boris Yeltsin's arm is held by Birgitta Dahl, speaker of the parliament, left, while an unidentified man, right, reaches to assist him when The President attended the Swedish parliament, Wednesday Dec 3 1997. In another surprise statement, Yeltsin announced that Russia is ready to reduce its armed forces in the area by up to 40 percent. (AP Photo/ Alexander Zemlianchenko)
Foto:

Galna kosjukan ledde till förbättringar inom köttindustrin. Det blev förbjudet att använda kött- och kadavermjöl i djurfoder och regelbundna besiktningar av djurbesättningar började genomföras. Detta har gjort att sjukdomen nästan helt och hållet har försvunnit.
Foto:

ARKIV BERLIN 19480728. Från byggnader som lagts i ruiner under andra världskriget betraktar berlinarna flygtransporterna till deras blockerade stad. Berlinblockaden var Sovjetunionens försök 1948-49 att tvinga västmakterna att släppa Västberlin. Staden räddades av en omfattande luftbro; under nästan ett år fick alla förnödenheter flygas in. Foto: Pressens Bild
Foto:

Israeli Prime Minister David Ben Gurion, left, signs a document in Tel Aviv, Palestine, proclaiming the new Jewish State of Israel in Tel Aviv at midnight on May 14, 1948. Witnessing the ceremony at right is Israel's first Foreign Minister Moshe Sharett, Zionist pioneer and leader in the establishment of the state of Israel. The man at center is not identified. The Jews declared independence in the new state of Israel as the 25-year British mandate over Palestine ends. (AP Photo)

Svensken Ivar Kreuger ansågs vara ett av världens ledande affärsgenier. Han grundade Svenska Tändsticks Aktiebolaget 1912 som i slutet av 10-talet var en multinationell koncern. Sedan aktiemarknaden börjat svikta i oktober 1929 hamnade Kreugerkoncerne i trångmål. Ivar Kreuger hittades död, troligen självmord, den 12 mars 1932 i sin våning i Paris. Kreugerkraschen var ett faktum. Bilden är odaterad.
Foto:

Tehandlarna Sixten Flyborg (tv) och hans kompanjon Eric von Arbin (th) sittandes framför en grupp tillsyningsmän på en teplantage på Ceylon (Sri Lanka) någon gång under första hälften av 1920-talet. Bilden är framtagen under rättegången i det omtalade flyborgska mordet där Eric von Arbin och hans kumpan Alexander Krüger dömdes till livstids straffarbete och ett skadestånd på 72 259,40 riksdaler för att ha sprängt Sixten Flyborg i luften när han satt i en droska på krönet på Pipersgatan 14 på Kungsholmen i Stockholm 3:e mars 1926. Explosionen var så kraftig att kroppen flög nästan hundra meter från attentatsplatsen och hittades på gården bakom Piperska muren. Foto: Privat / SCANPIX
Foto:

Sven Hedin (1865-1952) var svensk upptäcktsresande, redan 1893 ledde han den första expeditionen till Centralasien. Han var den siste svensk som adlades,1902, och 1913 blev han ledamot av Svenska akademien. Den mest berömda Hedinexpeditionen gjorde han 1927-1933. Förutom reseskildringar skrev han ungdomsböcker, var politisk debattör, rojalist, försvsarsivrare och tyskvän. Han var en av två som skrev Gustav V:s borggårdstal 1914. Bilden visar Hedin på Liljevalchs i Stockholm 1928.
Foto:

I juli 1908 utsattes logementfartyget 'Amalthea' i Malmö hamn, för ett attentat. Fartyget hyste omkring 80 engelska strejkbrytare, varav en dödades och tre skadades svårt vid attentatet. Attentatsmännen, de tre ungsocialisterna Anton Nilsson, Alfred Stern och Algot Rosenberg grips. Anton Nilsson, även kallad Amaltheamannen, döms först till döden sedan ändras domen till livstids straffarbete. Anton Nilsson benådades 1917 och dog 1989, 102 år gammal. Foto: - / SCANPIX
Foto: