Sport

Foto:
Frölundas Artturi Lehkonen, närmat kameran, har gjort det viktiga (för att inte säga avgörande...) 1–0-målet bakom en förtvivlad Cristopher Nihlstorp i Lakerskassen.