Borgarnas skolpolitik skapar klassklyftor

Debatt Artikeln publicerades

I tisdags förra veckan presenterade de borgerliga partierna olika förslag för att förändra den svenska skolan. De vill bland annat införa en tvåårig yrkesskola vid sidan av den gymnasiala utbildningen vi har i Sverige med motivering ”att alla inte kan bli akademiker”. Borgarna verkar ha missat att man inte studerar för att bli akademiker, man studerar för att skapa bra förutsättningar för sin framtid.

SSU Kronoberg sågar Alliansens förslag om en tvåårig yrkesskola som presenterades förra veckan.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
SSU Kronoberg sågar Alliansens förslag om en tvåårig yrkesskola som presenterades förra veckan.

Det borgarna snarare vill göra med sin skolpolitik är att lägga grunden för ett djupare klassamhälle med mindre social rörlighet. Att skapa en instans utöver gymnasiet där man enbart har rätt att lära sig ett yrke är inte att öppna en dörr för ungdomar till Sveriges framtid. Det är att direkt stigmatisera grupper som redan idag är marginaliserade inom högre utbildning. Istället för att ge alla rätten till att bilda sig i viktiga ämnen som historia, naturkunskap, matte och samhällskunskap samtidigt som man studerar en yrkesutbildning vill borgarna att Sveriges ungdomar ska erhålla så lite allmänbildning som möjligt. Vi i SSU Kronoberg vet att detta handlar om att skapa grupper som senare riskerar att utnyttjas på arbetsmarknaden.

Förslaget om tvåårig yrkesskola är inte bara oroväckande för vår demokratiska utveckling, utan också för dynamiken på svensk arbetsmarknad. Ingen statistik har presenterats från borgerligt håll om vilka yrken som ska omfattas av den tvååriga yrkesutbildningen. Och lika lite som det finns statistik på vilka yrken som behövs är det lika lite undersökt hur och vem som ska vara ansvarig för instansen som borgarna vill inrätta.

Som 16-åring vet du inte med all säkerhet vad du vill jobba med i framtiden, och med dagens yrkesutbildningar med krav på högskolebehörighet ges man möjligheten att kunna ändra sig, något som borgarna i praktiken inte borde vara emot. Valmöjligheten ökar när man får möjligheten att som 25-åring inte vara bunden av det yrkesval man gjorde när man var 16 år.

Det är tydligt, borgarna lägger fram förslag som skapar klyftor och reproducerar klasskillnader. Ojämlikheten har ökat tillräckligt mycket redan, därför behövs inte ytterligare faktorer som bidrar till denna negativa samhällsutveckling. Vi behöver en jämlikt och rättvist utbildningssystem, som skapar möjligheter för unga människor - ett system där dina val som 16-åring inte styr hela din framtid.

Tajma Sisic, distriktsordförande SSU Kronoerg, Lisa Larsson, studieledare SSU Kronoberg