Sverige o världen

Olagliga hyresvillkor vanligt för studenter

Bostad Artikeln publicerades
Foto:DRAGO PRVULOVIC / TT

Studenter har samma lagliga rättigheter som alla andra hyresgäster, till exempel att ha en sambo eller inneboende.

Men många studentbostadsbolag har avtalsvillkor som kan strida mot hyreslagen, visar Konsumentverkets granskning.

– Jag tycker att det skulle vara bra om man fick ha inneboende, säger Maria Enocksson, som bor i en studentkorridor på Ulrikedal i Lund.

Alexander Gertzell, som bor i ett annat rum på korridoren, håller inte med. Hur trångt skulle det inte bli med 16 personer i korridoren i stället för åtta? Många skulle nog ha svårt att avstå från den möjliga extrainkomsten om det var fritt fram att ha inneboende, resonerar han.

Det är just detta som är förklaringen till inneboendeförbudet som står inskrivet i hyresavtalet för studenter i Lund och i många andra studentstäder. Men enligt Konsumentverket strider det alltså sannolikt mot hyreslagen.

– Det är inget illvilligt uppsåt, det är fullt förklarligt. Problemet är att hyreslagstiftningen inte är anpassad till den här typen av specialsituation, hur förståelig den än är, säger Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket.

Studenter är extra utsatta som hyresgäster. De har tagit första steget ut på bostadsmarknaden och kunskapen om hyresavtal är låg. Konsumentverkets granskning av tio studentbostadsbolag visar att de flesta har villkor som Konsumentverket hävdar är oskäliga:

Hyresgäster kan utan förvarning få stå för notan om hyresvärden behöver åtgärda någonting i boendet som hyresgästen försummat.

Hyresgäster kan kollektivt krävas på pengar för skador som uppstått i gemensamma utrymmen.

Hyresgäster förbjuds att måla eller tapetsera om utan att be om lov, eller så finns krav på att sådana renoveringar utförts fackmannamässigt.

Villkoren varierar mellan olika studentbostadsbolag, men förbudet mot inneboende har de flesta. I hyreslagen står det att hyresgäster får inhysa utomstående, så länge det inte innebär men för hyresvärden.

Joséphine Slottes råd till en student som till exempel krävs på ersättning för skador i gemensamma utrymmen som uppstått när man inte själv varit där är att åberopa lagen.

– I och med att det är en tvingande lagstiftning till hyresgästens förmån kan man hålla det i handen om en situation skulle uppstå, säger hon.

Nu har Konsumentverket inlett dialog med branschen. Det bästa vore en standardiserad blankett för uthyrning av studentbostäder med villkor som är förenliga med lagen, anser Joséphine Slotte.

Cecilia Klintö/TT

Fakta

Konsumentverkets kritik

Exempel på hyresvillkor som Konsumentverket menar kan vara oskäliga:

Flera bolag kräver att ommålning/tapetsering ska utföras på ett fackmässigt vis. Men enligt lag är bristande fackmässighet inte ersättningsgrund för hyresvärden, om inte bruksvärdet påverkas negativt.

Flera bolag har avtal som begränsar rätten att inhysa utomstående. Men enligt hyreslagen får hyresgäster göra detta om inte det är till men för hyresvärden. Ett generellt förbud strider därför sannolikt mot lagen, enligt Konsumentverket.

Vissa bolag har avtal som innebär att hyresgästen är solidariskt ansvarig för sina medhyresgäster, både vad gäller städning och skador som uppstår i gemensamma utrymmen. Detta är ett avsteg från grundläggande principer i skadeståndsrätten. Det står också i strid med skadeersättningsregler som anges i hyreslagen. Villkoren riskerar att vara oskäliga, anser Konsumentverket.

Visa mer...

Fakta

De granskade studentbostadsbolagen

AF Bostäder, Lund

Studentstaden, Uppsala

Studentbostäder i Linköping

AB Skövdebostäder

SGS Studentbostäder, Göteborg

Malmö Studenthus

Karolinska Institutet Housing, Solna

Byggvesta, Stockholm

HSK Fastigheter, Halmstad

AB Bostaden, Umeå

Källa: Konsumentverket

Visa mer...