Sverige o världen

Stärkt inflytande för hyresgäster föreslås

Bostad Artikeln publicerades
Foto:Erik Svensson

Stärkt inflytande för hyresgäster vid renovering och ombyggnation samt stärkt besittningsskydd. Det föreslås i hyresgästutredningen som presenterades i dag.

Utredningen konstaterar att hyresvärden i samtliga fall under den period som har granskats har fått tillstånd till att renovera och därmed har fått ett sätt att höja hyran utöver de årliga hyresförhandlingarna. Att hyresgästen haft invändningar mot att hyran höjs har i regel inte fått någon avgörande betydelse i tillståndsprövningen.

– På det området har det länge funnits kritik kring att hyresgäster i princip inte får rätt om man invänder mot väldigt höga hyreshöjningar som ofta bli en följd att man gör upprustningar, säger utredaren Agneta Börjesson (MP).

– Och det är också något som bekräftas när vi tittar på statistik från hyresnämnder och annan rättslig prövning.

De förändringar som utredningen föreslår har därför som syfte att skapa ett nytt jämviktsförhållande där hyresgästen har ett visst mått av inflytande i samband med renoveringar. Tanken är att inflytandet ska vara starkare ju mer omfattande åtgärden är och ju större hyra som krävs i samband med åtgärden.

– Vi föreslår dels att man i lagstiftningen ska tydliggöra vilken information som ska gå till hyresgästen och att man ska få lite längre tid på sig.

Utredningen föreslår vidare att man i lagstiftningen byter orden inte skäligt till skäligt.

– Det vill säga att man ska få lov att renovera eller bygga om åtgärderna är skäliga, säger Agneta Börjesson.

– Vår bedömning är att de här förslagen ska ha en rejäl påverkan på hyresgästernas inflytande.

Utredningen föreslår även förändringar av reglerna för privatpersoners uthyrning av bostäder. Utredningen har tittat på den privatuthyrningslag som infördes av alliansen 2013

– Det vi säger är att vi tar bort själva den här enskilda lagstiftningen och låter den gå in i vanliga den hyreslagstiftningen, men vi behåller hyressättningen för privatpersoner som hyr ut.

– Det innebär ett bättre skydd för hyresgäster.

Peter Challis/TT

Fakta

Hyresgästutredningen

2015 tillsatte regeringen den kallade Hyresgästutredningen. Riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP) har lett den. Utredningen skulle vara klar 2015 men har dragit ut på tiden.

Utredningen föreslår att bedömningen vid tillståndsprövningen ska utgå från om åtgärden är skälig mot hyresgästen och inte som idag, att den inte är oskälig. Utredningen föreslår även tre punkter som särskilt ska beaktas av hyresnämnden vid bedömningen av om det är skäligt.

Ett förslag gäller att lagen ställer mer specificerade krav på att hyresgästerna får information som bl.a. skapar förutsättningar för att de ska kunna ta till vara sina intressen vid förhandlingar med fastighetsägaren. Utredningen anser vidare att hänskjutandefristen ska utökas från två till tre månader.…

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Regeringskansliet

Visa mer...