Barnläkare vill stoppa omskärelser

Sverige Artikeln publicerades

Omskärelse av småpojkar av religiösa skäl bör på sikt avskaffas i Sverige konstaterar Svenska barnläkarföreningen i en skrivelse till Socialstyrelsen.
– Vi uppfattar det som ett övergrepp mot de här pojkarna, säger barnläkaren Staffan Janson.

Att ta bort förhuden på småpojkar av religiösa skäl är kontroversiellt, åtminstone i Sverige.
Nu, efter flera år av diskussioner, sätter Svenska barnläkarföreningen (BLF) ner foten och slår i en skrivelse till Socialstyrelsen slår fast att rituell omskärelse av pojkar måste avskaffas.
– Detta är en himla komplicerad, svår fråga, men vi har ändå landat i att detta är en sedvänja som bör avskaffas, säger Staffan Janson, ordförande för BLF:s utskott för etik och barnets rättigheter.
Den främsta invändningen, säger han, är att barnet inte själv kan ta ställning. Ingreppet kränker barnets integritet och självbestämmande över såväl den egna kroppen som framtida religiös uppfattning.
– Man begår en form av stympning på ett barn som inte kan bestämma själv.
Enligt svensk lag får omskärelse på ickemedicinsk grund ske i Sverige. 2005 föreslog Socialstyrelsen en lag som skulle tvinga landstingen att utföra dem. Någon lag blev det aldrig, men 2009 rekommenderade Sveriges kommuner och landsting, SKL, landstingen att erbjuda omskärelse på religiösa grunder.
Trots det säger flera landsting nej av etiska skäl. Det, i sin tur, fick barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) att läxa upp de landsting som inte erbjuder detta.
– Hon kan säga vad hon vill, men det finns ingen lagstiftning som gör att hon kan tvinga landstingen. Varje enskilt län och varje enskild läkare har rätt att neka, säger Staffan Janson.
Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, tycker inte att BLF:s argument om övergrepp håller.
– Vi ser det som en rättighet för föräldrarna att kunna bestämma över detta så länge det inte skadar barnet, vilket det inte gör om det utförs på ett medicinskt korrekt sätt. Föräldrar fattar hela tiden beslut för sina barn. Att föräldrarna bestämmer över detta är inte konstigare än att de bestämmer om barnet ska vaccineras eller inte, säger han.