Knark är farligt – även för miljön

Sverige Artikeln publicerades

Alla vet att knark är farligt för kroppen men inte många vet att det också är farligt för miljön.

En lina kokain skövlar till exempel en kvadratmeter regnskog.
Den originella vinkeln på narkotikamissbruk förs fram i en ny broschyr finansierad av Socialstyrelsen som nu ska distribueras till svenska tonåringar i skolan. Bland annat ska medlemmar av Unga Kris, före detta kriminella ungdomar, använda den i sina föreläsningar på högstadier och gymnasier.
-Vi tror att den också kan ge bra argument för föräldrar som diskuterar narkotika med sina miljömedvetna ungdomar, säger Walter Kegö, en av författarna och före detta chef för Rikskriminalens narkotikarotel.
I Amazonas har kokainodlarna under de senaste 20 åren bränt ned regnskog på en lika stor yta som Värmland för att bereda plats för kokabuskar. Skövlingen är ett allvarligt hot mot Amazonas unika djur- och växtliv. I exempelvis Holland dumpas kemiskt avfall från amfetamintillverkning rätt ut i kanalerna.
Här förs också fram andra argument som man hoppas ska bita på medvetna ungdomar, till exempel att narkotikaproduktion bidrar till att förlänga inbördeskrig och konflikter genom att den ger resurser till vapenköp. Den bidrar också till att hålla kvar länder i fattigdom eftersom bönderna tjänar mer på att odla grödor för narkotikaframställning än livsmedel.
Broschyren presenteras först på World Forum against Drugs i Stockholm i slutet av maj, en konferens för och av ideella organisationer.