Lag om vård av unga ses över

Sverige Artikeln publicerades

Lagen om vård av unga (LVU) ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredare som bland annat ska se över bestämmelserna om tvångsvård och kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet.

Även behovet av tillståndsplikt för vissa privata verksamheter ska ses över, liksom hur man kan förbättra samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer när det gäller barn som tvångsvårdas.