Många våldsbrott på rättspsyk

Sverige

Nästan var femte rättspsykiatrisk patient i landet återföll 2010 i brottslighet, enligt statistiken. Personalen hör till dem som ofta drabbas.

Artikeln publicerades 17 januari 2012.

På den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är våld mot personalen det vanligaste brottet bland intagna.
– Personvåld är det som dominerar, till exempel att någon i personalen fått ett slag mot kroppen eller ansiktet, säger David Wirdelöv, biträdande klinikchef på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.
Tre anställda där har det senaste året fått skador som krävt läkarvård, bland annat ett knäckt revben. Wirdelöv medger att det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som måste mötas med nolltolerans. Men jobbet tycks ändå attraktivt, 80 personer sökte den senaste utannonserade tjänsten.
I riksstatistiken finns en variation mellan 0 och 40 procent bland de rättspsykiatriska klinikerna när det gäller andelen intagna med återfall i brottslighet 2010. Wirdelöv tror att det finns skillnader i vilka händelser man väljer att rapportera.
– Vi är stolta över att vi rapporterar mycket. Då får man in ett bra underlag för att bedöma framtida risker, säger han.
Kliniken rapporterade att 22,7 procent av de intagna återföll i brott 2010. Det gäller de brott som personal eller intagna anser sig utsatta för. Går man i stället på brott som fastslagits i en fällande dom blir det bara cirka fem fall årligen.
I några fall har patienter i Växjö också begått brott mot personer ute i samhället. Det fick mycket uppmärksamhet då en dömd pedofil 2005 spred barnporr under vårdtiden. Sedan dess har kliniken och landstinget stridit för rätten av stoppa de intagnas användning av mobiltelefoner och egna datorer.
– Nu har vi, som enda klinik i landet, förbud mot mobiltelefoni i de slutna vårdmiljöerna, säger Wirdelöv.
I stället för sina egna datorer har de intagna tillgång till en gemensam dator per avdelning. Tiderna för varje patients datoranvändning bokförs noga.