Nya regler i sjukförsäkringen

Sverige Artikeln publicerades

Sjukförsäkringsreformen var i huvudsak framgångsrik, men vissa personer har kommit i kläm. Det medger regeringen och kommer nu med en rad förslag till förändringar.

De nya hårdare sjukförsäkringsregler som infördes för några år sedan har mött hård kritik och i höstas inledde regeringen en översyn. Inom kort kommer en departementspromemoria att skickas ut på remiss. Den ska ligga till grund för beslut i riksdagen till hösten, skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) på DN-debatt, tillsammans med företrädare för regeringspartierna i socialförsäkringsutskottet.
Bland annat ska det bli ökat utrymme för individuella bedömningar av dem som når den bortre tidsgränsen på 2,5 år. Är de så sjuka att det vore oskäligt att tvinga dem att lämna sjukförsäkringen så ska de stanna kvar.
Regeringen vill också öka den ekonomiska tryggheten för dem som lämnar tidsbegränsad förtidspension. De som lämnar sjukförsäkringen och inte kan få sjukpenning eftersom de saknat tidigare inkomst, de så kallade nollklassade, ska inte längre behöva hänvisas till socialbidrag utan kan få en ny särskild ersättning. De ska också kunna få bostadsstöd.
Andra förslag gäller tidigare insatser för rehabilitering, bättre samordning mellan myndigheter och att Arbetsförmedlingen får pengar till 3 000 nya platser för personer med nedsatt arbetsförmåga.