Aktivt arbete för giftfri kommun

Tingsryd Artikeln publicerades

Centermotionen om en giftfri kommun mottogs väl av samhällsbyggnadsnämnden. I sitt remisyttrande förklarar de att förvaltningen redan bedriver projektet Giftfri skola och att man vill inrätta en tjänst för en kommunekolog.

I januari skrev Center­partiet en motion där Mikael Andersson förklarade en önskan om att verka för en giftfri kommun.
Han yrkar bland annat på att kommunen antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri, att det görs en kartläggning om var i kommunens verksamhet som det kan finnas giftiga ämnen och att kommunen gör sig av med giftiga ämnen i sina verksamheter.
Nu har samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett yttrande och förklarat att man ser det hela som ett viktigt arbete.
–?Förvaltningen har initierat projektet Giftfri skola redan i år, säger Carl-Henrik Henmalm (M).
Det hela är ett kemikalieprojekt inom skola och barnomsorg och han förklarar också att man önskar inrätta en tjänst som kommunekolog.
”Samhällsbyggnadsnämnden kommer att äska hos kommunfullmäktige att inrätta en halv tjänst som kommunekolog med miljöstrategisk inriktning. Att arbeta­ mot en giftfri kommun torde bli ett projekt för en kommunekolog”, skriver nämnden i sitt yttrande.
Carl-Henrik Henmalm menar att kompetensen är önskvärd för det fortsatta arbetet men att kompetensen inte finns i?dag.
I sitt yttrande förklarar nämnden också att man i kommunen påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram och att giftfri miljö kommer att finnas som ett mål i programmet.
I förslaget till en ny avfallsplan finns också ett resultatmål att 90 procent av hushållen ska ha kunskap om vad farligt avfall är och var det ska lämnas år 2017.