Attendo överväger flyktingboende

Tingsryd Artikeln publicerades

Beläggningen är för dålig på Attendos behandlingshem för missbrukare i centrala Väckelsång. Nu överväger företaget att i stället öppna ett hem för ensamkommande flyktingbarn.

– Jag ska inte sticka under stol med att vi har haft väldigt dålig beläggning på platserna som idag är till för missbrukande män. Blir det inte bättre så måste vi tänka om, säger Attendos regionchef Mikael Josefsson.

På Arbetsförmedlingens hemsida dök i går upp en annons om att Attendo söker en säljande verksamhetschef till ett boende för ensamkommande flyktingbarn som ska öppna i Väckelsång våren 2015. Mikael Josefsson menar att ingenting är färdigt ännu men att man seriöst överväger att ställa om dagens behandlingshem till ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
– Min ambition och förhoppning är att vi ska kunna fortsätta med den verksamhet vi har i dag. Men vi måste samtidigt titta på andra möjligheter om det här inte håller. Vi har i dag ungefär bara hälften av den beläggning vi skulle behöva för att klara budgeten, säger han.

Socialtjänsten från landets kommuner köper alltså plats för varje enskild klient av Attendo. Men inte tillräckligt många anlitar behandlingshemmet som det ser ut i dag.
– Vi gör vårt yttersta för att få in fler klienter. Personalen gör ett jättebra jobb, de får fina resultat och är nöjda med behandlingen. Men samhället verkar inte vara i behov av den här tjänsten just nu.

Annonsen om en verksamhetschef för det nya boendet är alltså något missvisande, enligt Mikael Josefsson. Han menar att man kopierade en annons för samma typ av tjänst som Attendo samtidigt utlyste i Östergötland. Däremot korrekturläste man den inte tillräckligt noggrant. I Väckelsång söker man förvisso en verksamhetschef redan nu för att vara förberedda, men något beslut om en förändrad inriktning är inte fattat.

– Nej, det är det inte. Men om vi ska öppna ett boende för ensamkommande så måste vi hitta en verksamhetschef som har de kvalifikationer som krävs. Vi vet ännu inte om det finns någon sådan och det måste vi undersöka, säger Mikael Josefsson.

I dag finns det 20 platser för missbrukande män på Attendos hem i Väckelsång. Om företaget ändrar inriktning så kan de komma att ta emot upp till 18 ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar.