Behandlingshem frias efter utredning

Tingsryd Artikeln publicerades

Trots att personalen fann drogen spice och alkohol på boendet och att intagna ungdomar fått blåtiror efter bråk med personalen frias hemmet efter utredning.

Sommaren anmälde en boendes förälder att ungdomar rökt drogen spice och druckit alkohol inför personalen på behandlingshemmet Ryds Brunn. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu utrett händelsen och gjort en tillsyn på boendet.
I rapporten från besöket framgår att IVO pratat med både personal, chefer och ungdomar på boendet och det klarläggs att spice hittats på en toalett och att ungdomar drogtestats. Under sommaren 2014 hade boendet hyrt ett hus och när de anlände till huset hittade ungdomarna alkohol. Trots att personalen fick reda på att alkoholen druckits upp gjordes aldrig någon anmälan enligt lex Sarah och det anmärker IVO på.
Förutom att ingen lex Sarah-anmälan gjorts finner IVO inga andra brister i de delar som tillsynsbesöket gällt. Ärendet avslutas därför med motiveringen att IVO anser att Ryds brunn vidtagit tillräckligt med åtgärder.