Beslut om arenan innan valet

Tingsryd Artikeln publicerades

Den nya arenan skapade lång diskussion i kommunstyrelsen. C, V och MP ville återremittera ärendet men blev nedröstade.

Bara några dagar innan kommunvalet ska ärendet upp i fullmäktige.

Diskussionen om en ny multisportarena, som bland annat Taif kan husera i, blev både lång och hård i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna och Moderaterna vill se ett positivt inriktningsbeslut redan innan valet den 9 september. Samtidigt som inriktningsbeslutet tas vill de att förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram förslag om en ny arena. Förslaget som tjänstemännen tar fram ska utgå från att arenan byggs, ägs och hyrs ut av en privat finansiär. Efter ett tillägg från Moderaterna ska också den nuvarande arenan utredas.

Men Centerpartiet vill däremot att den nya fullmäktigeförsamlingen ska vara på plats innan beslutet tas.

Partiet yrkade därför på återremiss i kommunstyrelsen och fick med sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet i voteringen. De vill att kommunen ska upphandla en extern konsult som ska utreda den nuvarande arenans tekniska och ekonomiska livslängd innan ett inriktningsbeslut tas av fullmäktige.

– Vi tror på delaktighet. Vi vill att de nya förtroendevalda ska få en chans att vara delaktiga i ett så pass viktigt beslut. Vi går in i en ny mandatperiod och det här är ett beslut som kommer till att gälla flera mandatperioder framöver. Då är det rättvist att också de får vara med och vara delaktiga i beslutet, säger Anna Johansson (C).

Socialdemokraternas Mikael Jeansson och Patrick Ståhlgren från Moderaterna är oroliga för att Centerpartiet ska yrka på återremiss även i fullmäktige, där de har möjlighet att få igenom en minoritetsåterremiss. En minoritetsåterremiss går igenom om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

– Om ni lägger ett yrkande om återremiss på samma sätt som ni la i kommunstyrelsen tar det minst ett halvår och upp till ett år innan det dyker upp i fullmäktige igen. Under den tiden ska den tänkta entreprenören hänga i ovisshet om kommunen är intresserad av att samarbeta i ett bygge eller inte. Företagare vill helst ha besked i går, säger Patrick Ståhlgren.

Frågan väcktes först på politisk nivå av Socialdemokraterna som i ett vallöfte har sagt att de vill bygga en ny arena.

– Den nya mandatfördelningen kommer kanske leda till en ny kommunfullmäktigegrupp som kanske kommer försvåra möjlighen att få igenom ett inriktningsbeslut. Det är något som oroar mig eftersom vi har gått till val på den här frågan. Vi vill givetvis jobba fram ett inriktningsbeslut så fort som möjligt, säger Mikael Jeansson.

De tre politikerna är alla i botten positiva till att hitta en ny lösning för Taifs och andra föreningars verksamhet. Anna Johansson påpekar däremot att det kan finnas andra lösningar än en nybyggnation.

– Tänk om vi kan göra den modernaste landsbygdsladan med en historik som ändå finns i byggnaden. Vi kanske inte kan göra någonting nytt men vi kanske kan hitta en kompromiss där vi ser till att omklädningsrummen fräschas till och att det finns något omklädningsrum till. Det kan bli en nisch att i Tingsryd har man den gamla ladan kvar, där sitter det i väggarna.