Bidrag till Gropanässtugan

Tingsryd Artikeln publicerades

Länsstyrelsen har beslutat om ett tilläggsbidrag på 28 800 kronor för restaurering av torvtak på Gropanässtugan inom Söndra Sandsjö kyrka.

Bidraget baseras på handlingar och uppskattade kostnader som skickats in till länsstyrelsen. Den 2 februari 2012 erhölls ett bidrag på 129 230 för restaurering av taket på Gropa- nässtugan. Men då arbetet har blivit dyrare än beräknat har länsstyrelsen beslutat om ett tilläggs-bidrag på 28 800 kronor.
Arbetet ska utföras på ett hantverksmässigt sätt med traditionella material och metoder i samråd med antikvarisk expert och det är byggherrens ansvar att se till att rätt antikvarisk kompetens anlitas.
Länsstyrelsen skriver i beslutet att Gropanäs- stugan till stora delar är intakt från byggnadstiden. Och att den erbjuder sina besökare en genuin upplevelse av en traditionell ryggåsstuga från 1600-1700-talet. Huset ska enligt uppgift från hembygdsförening vara stiftets äldsta bevarade prästgård.