C: ”Ta inte pengarna från vägunderhållet”

Tingsryd Artikeln publicerades

Underhållet för gator i orterna och vägarna ute på bygden ska man inte snåla med eller dra in på.
– Vägar är som blod­ådror i människokroppen. Stryper man dem så tvinar kroppsdelarna, säger Centerns Karl-Gustav Sjökvist.

Han och den lokale parti­ordföranden Anna Johansson samt Mikael Andersson från Ryd går till attack mot den styrande majoriteten. Nämligen att inte anslå tillräckligt med pengar för att sköta underhållet av gator och vägar i kommunen.
–?Nu ser vi att pengarna inte räcker till. Samhällsbyggnadsnämnden tvingas till besparingar på vägunderhållet för att kunna betala ett löfte till Taif att slippa halva hyran för ishallen, säger Anna Johansson.
Så sent som i mars hånades Centern av majoriteten M, S, KD och FP. Centern ville höja anslaget till vägarna men majoriteten tyckte att ”vi är redan bäst i Sverige” på att sköta vägarna.
Men nu klagar samhällsbyggnadsförvaltningen över ökade kostnader för den utlovade hyresrabatten till Taif. Löftet kostar 530?000 kronor och dessa pengar finns inte i budgeten.
–?Och då vill man spara på vägunderhållet. Det tycker vi är fel. Gator och vägar är en viktig del av kommunens infrastruktur, för alla som bor på landsbygden, för turism och för kommunens utveckling. Därför har god skötsel av vägarna varit viktig för oss. Centern är det enda partiet i kommunen som tar ansvar för det enskilda vägnätet, säger Anna Johansson.
Centern höll en låg profil när löftet om hyresrabatten gavs: ”Det löftet är Moderaternas och Socialdemokraternas ansvar.” Men att finansiera rabatten med att spara på vägunderhållet går för långt.
– Om kommunen sparar in 530 000 kronor på vägunderhållet då förlorar man lika mycket pengar i statligt bidrag. Har Tingsryds kommun råd med att förlora dessa pengar? Det undrar Karl-Gustav Sjö­kvist.