De visar vägen i nya valtider

Tingsryd Artikeln publicerades

Några nyheter, framför allt kring förhandsröstningen. Men på gräsrotsnivå blir valet – det heta, ovissa – mest som vanligt.

Det hoppas i alla fall kommunens ansvariga.

Marie Sohlberg och Jörgen Wijk har hittat en gammal hederlig valskylt. ”I år har vi skaffat beachflaggor som vi sätter utanför lokalerna så att folk ska hitta rätt”, berättar Marie Sohlberg.
Foto: Per Ohlsson
Marie Sohlberg och Jörgen Wijk har hittat en gammal hederlig valskylt. ”I år har vi skaffat beachflaggor som vi sätter utanför lokalerna så att folk ska hitta rätt”, berättar Marie Sohlberg.

Valnämndens ordförande och kommunens valsamordnare sitter lugnt i båten inför den 9 september.

– Det nya som folk kommer att märka handlar främst om saker som rör förhandsröstningen, säger Marie Sohlberg (M).

– Jämfört med många andra kommuner har vi varit väldigt tidigt ute. Redan i februari 2017 hade vi första träffen och det har inte varit några problem att hitta röstmottagare och andra funktionärer till vallokalerna, säger Jörgen Wijk.

Marie Sohlberg, som även är ordförande i bildningsnämnden, tar avsked från lokalpolitiken i och med septembervalet. Jörgen Wijk däremot får omgående börja planera för nästa val – det till Europaparlamentet i maj 2019.

– Att sitta som ordförande i valnämnden har varit otroligt inspirerande. Vi fungerar ju inte som en politisk nämnd, utan som myndighetsutövare som säkrar upp och ser till så att allt går rätt till, fortsätter Marie Sohlberg.

Tidigare har invånarna kunnat förtidsrösta hos olika näringsidkare i orterna runt om i kommunen. Men numera gäller andra och högre krav. Den som förordnas som röstmottagare ska ha fått specialutbildning och i lokalen ska minst två auktoriserade mottagare vara närvarande.

– Jag har varit i kontakt med näringsidkare och intresseorganisationer som tidigare skött förtidsröstningen och förklarat vad som gäller enligt den nya vallagen, exempelvis att stället där man lämnar sin röst måste vara tydligt avgränsat, och vi har inte hört några protester, säger Marie Sohlberg.

– Nu har vi egna funktionärer på plats i de förtidsröstningslokaler som gäller i Väckelsång, Ryd, Linneryd, Älmeboda, Konga, Urshult, och Tingsryd. Vi håller bland annat till i två skolmatsalar efter klockan 15, i biblioteken i Ryd och Älmeboda och på Äppelgårdens äldreboende. Det är värdeneutrala lokaler som gäller, så Folkets hus och kyrkan har exempelvis valts bort, och så är det förstås viktigt att de också är anpassade för tillgänglighet.

En annan nyhet i årets val är ambulerande röstmottagare. Den som av någon anledning inte kan ta sig till något röstmottagningsställe har möjlighet att ringa till medborgarkontoret och beställa hem en ambulerande mottagare som kommer och administrerar röstförfarandet.

Några månader inför valet – vad kan gå snett?

– Tja, det är väl att vi slarvar med hanteringen och inte sköter valhandlingarna korrekt och rättssäkert. Men det ska inte hända, försäkrar Marie Sohlberg.

I dessa digitala tider – när kan vi rösta från hemdatorn?

– Det känns avlägset. Det går inte att garantera att den röstande inte påverkas av någon i omgivningen. Dessutom är det sårbart, med hackning och liknande, säger Jörgen Wijk.

Har det varit mycket säkerhetssnack inför årets val?

– Vi har gjort noggranna risk- och säkerhetsanalyser av valsedlarnas väg och vi har även haft kontakt med kommunpolisen under förberedelserna.

Fakta

Här finns röstlokalerna

FÖRTIDSRÖSTNING

Valdistrikt Almundsryd: Biblioteket i Ryd. Valdistrikt Södra Sandsjö: Konga allhus. Valdistrikt Tingsryd 1 och 2: Kommunhuset. Valdistrikt Urshult: Äppelgården. Valdistrikt Väckelsång: Väckelsångsskolans matsal. Valdistrikt Älmeboda/Linneryd: Älmeboda bibliotek och Linnerydsskolans matsal.

VALDAGEN (9 september klockan 8-20)

Valdistrikt Almundsryd: Trojaskolans matsal. Valdistrikt Södra Sandsjö: Konga allhus. Valdistrikt Tingsryd 1 och 2: Dackeskolan. Valdistrikt Urshult: Parken. Valdistrikt Väckelsång: Björkeborg. Valdistrikt Älmeboda/Linneryd: Älmeboda bibliotek (i distriktet genomförs även förtidsröstning i Linnerydsskolans matsal mellan 8 och 16 under valsöndagen)

Visa mer...