Eon vänder sig till miljödomstolen om laxtrappor

Kammarkollegiet, fiskeriverket, med flera har väckt frågan om en fiskpassage vid Granö kraftverk. Ägaren Eon motsätter sig detta i en inlaga till miljödomstolen.

Tingsryd

Även Tingsryds kommun och länsstyrelsen har som bekant agerat för att det ska finnas öppna fiskvägar i Mörrumsån från havet och upp till Åsnen. Bland annat vill man använda så kallade latenta villkor i gamla vattendomar för att tvinga både Eon och Öresunds Kraft och Värme AB att bygga passager förbi sina kraftverk.
Tre mål om detta är på gång hos miljödomstolen och gäller då kraftverken i Granö (Eon) samt Fridafors Övre och Nedre (Öresunds).
Nu har alltså Eon svarat för sin del. Bolaget hävdar att kammarkollegiet felaktigt påstår att det skulle finnas latenta (slumrande) villkor i en dom från 1949 som kan tvinga Eon att öppna en väg så att fiskar kan passera Granö kraftverk.
Eon hävdar via advokatbyrån Alrutz att det här inte rör sig om villkor utan möjligen om ett förbehåll eller sannolikt enbart om en hänvisning till att det finns möjlighet att driva frågan om fiskväg.
Hur miljödomstolen hanterar tvisten blir nog en delikatess för juridikvurmare.
Av befintliga handlingar att döma finns det gått om gamla domar från 1940-, 50- och 60-talet att användas av båda parter. Samma textstycke kan exempelvis tolkas som ett villkor, ett förbehåll eller bara som en hänvisning.