Gymnasielever blev mattelärare för en dag

Tingsryd Artikeln publicerades

I vanliga fall är det Anna Svensson som undervisar i matte på Örmoskolan. I tisdags tog gymnasieelever från Wasaskolan över den lärarrollen.

Under en hel dag fick elever som går Barn- och fritidsprogrammet på Wasaskolan undervisa i matematik på skolan i Konga. På skolgården fick barn i F till 4 räkna med en mattehage, volymberäkna udda föremål och leta efter en-meterspinnar. I klassrummen byggde barnen bland annat kvadrater och trianglar med tändstickor, multiplicerade och räknade ut summan av sina namn med hjälp av bokstävernas placering i alfabetet.
– Det här är jätteroligt och vi trodde inte att barnen skulle vara så duktiga som de är. En del övningar blev för lätta, säger Lina Fyrh, en av gymnasieeleverna som höll i matteundervisningen.
Det är första gången skolorna samarbetar på det här sättet.
– Det ska bli spännande att utvärdera det här och se vad eleverna själva tyckte. Men framför allt är det en aktivitet som bryter av det vanliga mönstret. Och sådana letar vi efter hela tiden, säger Marcus Martinsson, som är mattelärare på Wasa.
Denna dag höll han sig i bakgrunden, liksom Perry Erlandsson, lärare på barn-och fritidsprogrammet.
– Det är eleverna som har planerat dagen och de fick fria händer utifrån de mål som finns i år tre.
Initiativet till mattedagen kom från Anna Svensson som är den som vanligtvis undervisar i matematik på Örmoskolan. Med nya mål i årskurs tre och nationella prov har hon tänkt i nya banor när det gäller undervisningen.
– Och det är bara positivt. Proven ger oss ett kvitto på vad vi behöver förbättra i undervisningen. Matematik har varit ett prioriterat ämne på Örmoskolan under ett år och det här blev en jättebra avslutning, säger Anna.
Närvarande under dagen var även kommunens matteutvecklare, Louise Andersson, som följde undervisningen med stort intresse. Som matteutvecklare följer hon aktuell forskning, letar goda exempel och samlar skolornas matteansvariga till erfarenhetsutbyte. Och om mattedagen på Örmoskolan tycker hon:
– Det här är en jättebra idé, både för grundskoleeleverna och för gymnasieeleverna.