Ingen skolskjuts till Idekulla i Ryd

Tingsryd Artikeln publicerades

Det blir ingen kommunal skolskjuts till Idekulla skola i Ryd trots föräldrarnas enträgna kamp. Nu har förvaltnings­rätten avslagit samtliga överklaganden.

Tingsryds kommun hänvisar till ekonomiska och organisatoriska svårigheter när de nekar elever på Idekulla friskola skolskjuts. Ett beslut som enligt föräldrarna strider mot skollagens intentioner.
När Tingsryds kommun avslog ansökan om skolskjuts vände sig därför föräldrarna till totalt åtta barn till förvaltningsrätten. Men rätten går på kommunens linje – det blir ingen skolskjuts från orter utanför Ryd.
”Förvaltningsrätten finner att föräldrarna inte kan, mot kommunens bestridande, anses ha visat att anordnande av skolskjuts till Idekulla skola kan ske utan ekonomiska svårigheter för kommunen”, skriver de bland annat i avslaget gällande ett barn.
Enligt skollagen bör kommunen erbjuda skolskjuts till elever som placerats på annan skola än hemortens om det inte skapar ekonomiska och organisatoriska problem. I det här fallet anser förvaltningsrätten alltså inte att föräldrarna kan bevisa att några sådana problem inte förekommer.