Ingen strategi för förfallna hus: ”Varje fall är unikt”

Tingsryd Artikeln publicerades

Nu står det helt klart att det inte blir någon strategi för hantering av förfallna hus. Kommunstyrelsen upphäver det tidigare beslutet.

Övergivet hus, ovårdad tomt
Övergivet hus, ovårdad tomt

– Vi godkände förslag till beslut. Det får hanteras när det uppkommer i så fall, säger Anna Johansson (C).

Förfallna hus i Konga och Fridafors var den ursprungliga källan till att en strategi om hur man ska hantera förfallna hus började diskuteras. I november år 2016 beslutades att dåvarande samhällsbyggnadsutskottet i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott skulle ta fram en strategi.

Någon strategi blev det aldrig och när ärendet fördes över till miljö- och byggnämnden fattades ett nytt beslut. Politikerna ansåg inte att det var lämpligt att ha en strategi där alla förfallna hus ska hanteras likvärdigt.

– Motivet är att varje objekt är unikt. Att då lägga upp det som att ”så här gör vi”, då har du skapat prejudikat och det vill vi inte ha, säger kommunstyrelsens Patrick Ståhlgren (M).

Kommunstyrelsen har nu alltså upphävt det ursprungliga beslutet. Hur förfallna hus ska hanteras ska fortsättningsvis beslutas i varje enskilt fall.