Ishallen var såld när den skulle säljas

Tingsryd Artikeln publicerades

Aktuella delar av ishallen i Tingsryd var redan sålda när Taif skulle sälja dessa till Tingsryds kommun. Men en revisor intygar att Taif åter blivit rättmätig ägare innan affären med kommunen genomfördes.

I slutet av år 2010 var ekonomin knagglig för Tingsryds Allmänna Idrottsförening. Då sålde föreningen de delar av Dackehallen som man själv ägde för tre miljoner kronor. Affären hyfsade till siffrorna i årsbokslutet som kunde visa ett överskott.

Försäljningen av de aktuella byggnadsdelar med restaurang och bar till privatpersoner är redovisad när bokslutet presenterades den 30 april 2011.
– Lite knaggligt var det. Men vi redde ut ekonomin och allting är klart och fungerar, säger Taif ordförande Torsten Liljegren.

Han vill inte säga till vem eller vilka föreningen först sålde restaurangverksamheten och sedan hela lokalen. Men han är noga med att försäljningen till privatpersonerna återtogs hösten 2011 i samband med att ju samma objekt nu skulle säljas till kommunen.
– Det var den sista oktober. Alltså innan kommunen köpte. Det var viktigt. Vi kan ju inte sälja samma sak två gånger, säger Torsten Liljegren.

Hos Tingsryds kommun var man medveten om att man diskuterade ett köp av ishallsdelar som redan var sålda. Det tolkades som att någon hade lånat ut pengar till Taif i form av en fastighetsaffär.
– Men när vi gjorde affären då var förhållandena klarlagda. Jag vet inte hur parterna gjorde. Deras bokföring är inte vår sak. Någon köpehandling har jag inte sett, säger kommunalrådet Arne Karlsson (M).

Därför var det viktigt för honom att Taif garanterade att de byggnadsdelar som kommunen skulle köpa för 3,5 miljoner kronor verkligen ägdes av föreningen.
En sådan garanti fick Tingsryds kommun. Det bekräftar ekonomichef Daniel Gustafsson.
– Vi har fått ett intyg av revisorn Roger Bringhed. Det var ju av intresse för oss att Taif ägde det som kommunen skulle köpa, säger han.