Kommunen stöder lägre hastighet

Tingsryd Artikeln publicerades

Alla var glada när vägen blev ny. Men till allas förvåning höjde Vägverket genomfartshastigheten från 70 till 90 kilometer i timmen. Nu stöder Tingsryds kommun ortsbornas krav att återinföra den lägre fartgränsen.

-Ja, det är det vi önskar. Efter ombyggnaden har vägen blivit cirka en tredjedel bredare. Och då blir det ett större problem för gående att korsa vägen, säger Sven-Eric Johansson som är sekreterare i Södra Sandsjö hembygdsförenings styrelse.
I ett brev till Vägverket har föreningen vädjat att den lägre hastigheten ska återinföras. Framför?allt av säkerhetsskäl för barn och äldre, men över huvud taget för alla som behöver korsa den nya fina vägen.
Nu får föreningen alltså stöd från Tingsryds kommun. Ett beslut om det kommer kommunledningen med stor sannolikhet att fatta när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på måndag.
Chefen för kommunens tekniska förvaltning håller helt och hållet med om vad Södra Sandsjö hembygdsförening anser om fartgränsen genom byn.
- Ur trafiksäkerhetssynpunkt önskar tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen att hastigheten ändras tillbaka till 70 kilometer i timmen, skriver Jonas Weidenmark i sitt yttrande till kommunledningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har alltså också anslutit sig till de synpunkter som kommit från hembygdsföreningen och flera andra i Dångebotrakten.
Det är skolförvaltningens ansvarige för skolskjutsplanering som hävdar att Vägverkets höjning av genomfartshastigheten vållat problem.
–?Nu då hastigheten ökat har vi fått omdirigera skolskjutstrafiken för de yngsta eleverna, framhåller skolskjutsplaneraren Yvonne Martinsson.
Enligt den kommunala policyn för skolskjuts får de yngsta eleverna inte släppas av bussen på fel sida vägen. De ska alltså inte behöva korsa en starkt trafikerad väg för att komma hem. Enligt policyn ska eleverna inte heller behöva gå längs en 90-väg.
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson påminner dessutom om att Tingsryds kommun redan i september tog ställning till de förändringar av hastighetsgränserna som Vägverket då hade föreslagit.
–?Beträffande väg 120 genom Dångebo beslöt kommunstyrelsen då att hastigheten genom Dångebo kyrkby ska sättas till 70 kilometer i timman, säger Jörgen Larsson.
Som synes brydde sig Vägverket i september inte om synpunkterna från Tingsryd. Det återstår att se om Vägverket ändå kan ändra sig efter Dångebobornas vädjan.