"Man får aldrig luta sig mot en försäkring"

Tingsryd Artikeln publicerades

Inte heller politikerna visste något om den försäkring som Tingsryds kommun tecknat för att köpa sig fri från ekonomiskt ansvar i diskrimineringsärenden.
– Man får aldrig luta sig emot en försäkring, är den spontana reaktionen från Mikael Andersson (C).

Mikael Andersson från Tingsrydscentern som är oppositionens största parti, hade inte hört talas om att det fanns någon sådan försäkring och därmed inte heller att kommunen hade tecknat den. När han läst Smålandspostens artiklar säger han sig reagera i likhet med Diskrimineringsombudsmannen (DO), som i gårdagens artikel beskrev att försäkringen kan bli ett problem.
"Diskrimineringslagen har två syften: Att ge kompensation till den som har diskriminerats, samtidigt som diskrimineringsersättningen ska vara avskräckande för den som diskriminerar. Om fler kommuner väljer att teckna en försäkring i stället för att arbeta med frågan, då riskerar den avskräckande effekten att bli mindre", sa Claes Lundstedt vid DO.
Mikael Andersson håller med:
– Det här får absolut inte göra att man drar ner på värdegrundsarbetet och vad jag förstår är det inte heller syftet. Att den slank med är kanske inte så konstigt egentligen. Men det viktiga är att fokus hålls på att kommunen aldrig ska hamna i sådana situationer, säger han.
Tingsryds nytillträdde kommunalråd Mikael Jeansson (S) visste inte heller något om försäkringen. Han menar dock att det hela är en del av ett paket och att inte allt för stort fokus bör ligga på tilläggsdelen gällande diskriminering.
– Det här är bara en del i ett paket. Men visst finns det faror precis som DO säger. Farorna är väl i så fall att det här blir fokuset för försäkringen.
Hur ska ni jobba för att undvika det?
– Det är värdegrundsarbetet som vi måste jobba med kontinuerligt och det gör vi också. Det är ett högprioriterat mål.
Mikael Jeansson menar också att situationen hade varit en annan om kommunen betalat stora summor för tilläggsförsäkringen.
– Hade det inneburit extra kostnader för kommunen så hade det kanske funnits anledning att tänka efter en gång till, säger han men medger också att han inte vet vad som ingår i försäkringen i övrigt.
Politikerna vill förtydliga att besluten gällande försäkringarna är delegerade, att de varken kan eller bör vara involverade i samtliga beslut som fattas av tjänstemännen och att de inte tvivlar på att tecknandet skett helt korrekt.