Nederlag för Villaägarna

Tingsryd Artikeln publicerades

Villaägarnas Riksförbund har inte rätt att överklaga fullmäktiges beslut om ett nytt bostadsområde vid Spånvägen i Tingsryd.

Efter ett långt resonemang om vad lagstiftningen säger om talerätt i plan- och byggärenden har länsstyrelsen kommit fram till detta beslut.

Villaägarnas Riksförbund är enligt länsstyrelsen inte sakägare och är varken en hyresgästorganisation eller en miljöorganisation. Dessa har allmän talerätt i beslut om detaljplaner.
Villaägarna hade överklagat nämnda beslut som innebar att åtta villatometer skulle anläggas vid Spånvägen. Skälet till överklagan var att Villaägarna ansåg att markområdet var olämpligt för bebyggelse: "Planområdet ligger bara 100 meter från Tingsryds gamla sågverk."

Miljötekniska undersökningar har visat att det finns klorfenoler, dioxiner, alifater och kadmium på sågverksområdet. Och det i sådana mängder att de överskrider gränsen för känslig markanvändning.
När Villaägarna överklagade fullmäktiges beslut argumenterade förbundets chefsjurist Ulf Stenberg bland annat så här.

– Innan man bygger måste man vara säker på att bostadsområdet inte har påverkats av föroreningar från sågverksområdet. En framtida sanering av småhustomterna kan bli oerhört kostsam. Kommunen borde vara intresserad av att inte hamna i den situationen, sade han till Smålandsposten.
Troligen kommer Villaägarna inte att acceptera länsstyrelsen bedömning angående talerätten. Man kommer sannolikt att överklaga till Mark- och miljödomstolen.