Skolföreningarna är besvikna

Friskoleföreningarna i Linneryd och Rävemåla klarade inte första tröskeln, att bli godkända. Om de blivit godkända hade det funnits en tröskel till. Lika svårt att komma över.

Tingsryd

Skolföreningarna i Linneryd och Rävemåla har ännu inte hunnit diskutera skolinspektionens beslut.
– Vi hade räknat med ett godkännande och nu är vi besvikna. På söndag har vi ett styrelsemöte och då diskuterar vi om och i så fall hur vi ska gå vidare, säger Torgny Nilsson från Linneryds Byskola.
Sofie Fyhr från Rävemåla Fria säger att hennes förening tar ställning efter helgen. Nu är hon pessimistisk och tror inte att Rävemåla har någon skola alls om tio år.

Enligt skolinspektionen motsvarade alltså friskolorna Rävemåla Fria och Linneryds Byskola inte ställda krav. Därför prövade man inte om friskolornas etablering på vardera ort "medför påtagliga följder" för skolväsendet i Tingsryds kommun.
– Den prövningen gör vi bara om skolor har godkänts. I det här läget gjorde vi inte det. Om skolorna överklagar vårt beslut och det då skulle bli ett godkännande gör vi också en prövning av hur detta påverka skolväsendet i kommunen, säger Berit Engelmark som är utredare på skolinspektionen.

De flesta kommuner hävdar att etableringar av friskolor gör det svårare att organisera den kommunala skolan på ett effektivt sätt.
– Det prövar vi förstås. Vi tar in statistik, resvägar och annat av betydelse för att avgöra saken, säger Berit Engelmark.
En friskola som har godkänts enligt ställda krav kan likväl förhindras att etablera sig på en ort om detta är negativt för de kommunal skolorna.