Skolinspektionen kritiserar 14 skolor

Tingsryd

Fjorton skolor i Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge tillhör de 361 skolorna i landet som har fått kritik av skolinspektionen. De skriftliga omdömen som skoleleverna ska få håller inte måttet.

Artikeln publicerades 16 december 2009.

Skolinspektionen har granskat 539 grundskolor och mer än hälften uppfyller enligt en rapport inte kraven på skriftliga omdömen. Kritiken är extra vass eftersom skolorna fått klander redan i somras för samma sak.
– Det är anmärkningsvärt att resultaten inte har förbättrats med tiden, säger inspektionsdirektör Marie-Hélène Ahnborg i skolinspektionens eget pressmeddelande.

I Tingsryd vill man dock inte veta av just den delen av kritiken.
– När skolinspektionen besökte våra skolor i våras då var kritiken befogad. Men sedan skolstarten i höst får alla våra elever från årskurs ett till nio skriftliga omdömen i alla ämnen. Bristerna som skolinspektionen kritiserar har vi redan rättat till, säger Lena Willman som är utvecklingsledare inom Tingsryds barn- och utbildningsförvaltning.

Hon framhåller att rutiner för elevomdömen finns, att man hanterar det hela digitalt och att det i dataprogrammen också finns med de uppsatta målen som eleverna ska nå upp till.
– Och det är ett bra stöd för lärarna, säger Lena Willman.
Sedan i juli år 2008 har skolorna kravet på sig att ge skriftliga omdömen för varje elev. Omdömena ingår i elevernas individuella utvecklingsplan och ska beskriva varje enskild elevs kunskaper i varje skolämne som han eller hon undervisas i.

Inspektionsdirektör Marie-Hélène Ahnborg beskriver enkelt vad som är syftet med ömdömena.
– Som elev och som förälder har man rätt att få veta hur eleven ligger till när det gäller kunskaper och utveckling i förhållande till målen för utbildningen. En skola som har koll på elevernas kunskapsutveckling har också goda förutsättningar att lyckas även med de skriftliga omdömena, säger hon.
Att ömdömena är viktiga håller Lena Willman med om. Men hon vill gärna förklara varför till exempel skolorna i Tingsryd inte riktigt hunnit med tidigare.

– Det har varit en process från det att kraven på ömdömen ställdes och fram till att skolorna kunde utforma hur de skulle se ut och hanteras. Det blev en eftersläpning. Och då ska man tänka på att skolverkets allmänna råd rörande ömdömena kom minst ett halvår efter att kraven ställdes, säger hon.
I Tingsryds var det sju skolor som fått kritik i skolinspektionens rapport. I Lessebo var det fem och i Uppvidinge två skolor.