Stort behov av familjehem

Tingsryd Artikeln publicerades

Behovet av familjehem och gode män till ensamkommande flyktingbarn i Tingsryds kommun är akut. De platser kommunen har är fyllda och när som helst kan ett nytt barn bli kommunens ansvar.

– Det går i princip till så att vi får ett fax från Migrationsverket där de säger att pojken kommer dagen efter, säger socialsekreterare Ingvar Johansson.
Han menar att Migrationsverkets behov av asylplatser för ensamkommande flyktingbarn till Sverige lär öka från 2?000 till 4?800 stycken nästa år. För Tingsryd kommuns del innebär de en ökning med omkring tre asylsökande barn som kommer ensamma utan vårdnadshavare. Dess­utom beräknas ytterligare några asylsökande barn behöva familjehemplaceras trots att de inte hamnar i kategorin ensamkommande.
– Det kan vara sådana fall där ett barn kommer hit tillsammans med en släkting som sedan inte har möjlighet att ta hand om barnen. Hur många sådana fall vi får vet vi inte i förväg.
Redan före nyår väntas Migrationsverket också placera 3–5 stycken i Tingsryd utöver avtalet. På Tingsryds kommuns boende för ensamkommande flyktingbarn, Rimshults HVB, finns sex platser för asylsökande pojkar. Men platserna är fyllda och nu behövs snabbt fler alternativ.
– Hittills har vi klarat av att ta hand om vår tilldelning. Men nu är det fullt.
Vad händer om ni inte har ett familjehem färdigt när pojkarna kommer?
– De är fortfarande vårt ansvar men då får vi hitta platser på andra ställen i landet. Det vill vi givetvis inte eftersom de är placerade här i Tingsryd och det är fortfarande vårt ansvar att besöka dem och hålla i trådarna, säger Ingvar Johansson.

Artikeln fortstter under TV-inlaget:

 

Nu söker socialtjänsten i Tingsryd därför hjälp från allmänheten. De är i akut behov av familjehem och gode män.
Det förstnämnda handlar i första hand om tak över huvudet och en medmänniska att finna stöttning hos. En god man finns till för att räta ut de juridiska bitarna och sköta kontakten med myndigheter och liknande. Alltså det jobb som mamma och pappa vanligtvis har, påpekar Ingvar Johansson och får medhåll från kollegorna Emma Lilja, Albana Vitija och Jenny Carlsson.
– Mycket handlar om att de här barnen ska få stöttning och vägledning. Vi från kommunens sida finns alltid till hands. Vi stöttar och kan ge handledning samtidigt som vi håller i den inledande utredningen, säger Albana Vitija.
Varför ska man som privatperson göra det här?
– För att hjälpa de barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Och för att det är spännande att möta andra kulturer, säger Ingvar Johansson.
Kommunen står för samtliga omkostnader och betalar även ut ett arvode till den person som öppnar dörren för ett ensamkommande flyktingbarn.