Stort behov av familjehem

Tingsryd

Behovet av familjehem och gode män till ensamkommande flyktingbarn i Tingsryds kommun är akut. De platser kommunen har är fyllda och när som helst kan ett nytt barn bli kommunens ansvar.

Artikeln publicerades 18 november 2014.

– Det går i princip till så att vi får ett fax från Migrationsverket där de säger att pojken kommer dagen efter, säger socialsekreterare Ingvar Johansson.
Han menar att Migrationsverkets behov av asylplatser för ensamkommande flyktingbarn till Sverige lär öka från 2?000 till 4?800 stycken nästa år. För Tingsryd kommuns del innebär de en ökning med omkring tre asylsökande barn som kommer ensamma utan vårdnadshavare. Dess­utom beräknas ytterligare några asylsökande barn behöva familjehemplaceras trots att de inte hamnar i kategorin ensamkommande.
– Det kan vara sådana fall där ett barn kommer hit tillsammans med en släkting som sedan inte har möjlighet att ta hand om barnen. Hur många sådana fall vi får vet vi inte i förväg.
Redan före nyår väntas Migrationsverket också placera 3–5 stycken i Tingsryd utöver avtalet. På Tingsryds kommuns boende för ensamkommande flyktingbarn, Rimshults HVB, finns sex platser för asylsökande pojkar. Men platserna är fyllda och nu behövs snabbt fler alternativ.
– Hittills har vi klarat av att ta hand om vår tilldelning. Men nu är det fullt.
Vad händer om ni inte har ett familjehem färdigt när pojkarna kommer?
– De är fortfarande vårt ansvar men då får vi hitta platser på andra ställen i landet. Det vill vi givetvis inte eftersom de är placerade här i Tingsryd och det är fortfarande vårt ansvar att besöka dem och hålla i trådarna, säger Ingvar Johansson.

Artikeln fortstter under TV-inlaget: