Taif har ont om pengar – nu ber man om hjälp

Tingsryd Artikeln publicerades

Ekonomin i Tingsryds AIF, Taif, har länge varit ansträngd men nu är likviditeten extra tuff och kommunen har tvingats vidta åtgärder.

– Vår likviditet har varit hårt ansatt hela hösten eftersom vi inte sålt så mycket reklam och sponsring som vi planerade, säger Taif:s kassör Jan Bernfalk.

För att få ordning på likviditeten har föreningen vänt sig till kommunen. De vill att årets första kvartal blir amorteringsfritt och att ersättningen för hockeygymnasiet, på cirka 360 000 kronor, betalas ut i förskott.

– Ersättningen för hockeygymnasiet har vi fått i förskott hela verksamhetsåret. Vi har inte begärt förändring av löptiden för vårt lån men vi har begärt förändring av hur mycket vi ska amortera nu. Kommunen beviljade vårt förslag men vi kommer att amortera lika mycket i år som tidigare var bestämt, säger han.

Enligt Jan Bernfalk är det avgörande för föreningens ekonomi hur det går spelmässigt och hur länge laget får spela under året.

– Slutar vi spela den 15 februari har vi ett scenario och slutar vi efter kvalserien i april har vi ett annat. Så spelet påverkar oss väldigt mycket.

Behöver ni jaga pengar på något annat sätt eller räcker dessa åtgärder?
– Nej. Detta kommer inte räcka. Det bygger på att vi får in tillräckligt med pengar från nyemissionen i AB Taifs Vänner av 1923. Förhoppningsvis har vi tillräckligt stort aktiekapital inom kort.

Hur ser det ut med intresset för det nya bolaget?
– Vi har fått in en del intresseanmälningar. Men vi kan inte gå ut med en nyemission förrän vi fått in ett tillräckligt högt aktiekapital. I nuläget har vi fått in 140 000 kronor så intresset är väldigt stort.