Vilka konkreta förslag avser ditt parti att genomföra på miljöområdet under nästa mandatperiod?

Tingsryd Artikeln publicerades

Reportageserie

Fråga till politikerna

Det här är den sjunde och sista delen i reportageserien där invånare i Tingsryds kommun får ställa sin viktigaste fråga till kommunpolitikerna som står överst på partiernas listor. Tidigare har bland annat frågor om Åsnens nationalpark, Tingsryds centrumkärna, kollektivtrafiken och fritiden lyfts. Den här gången handlar det om miljön.

Visa mer...

Lovisa Back är ordförande i Naturskyddsföreningen Tingsryd och brinner för frågor som rör miljö, djur och natur. Hon tycker inte att miljöfrågorna får ta tillräcklig plats i det lokalpolitiska rummet.

– Det pratas mycket om turism här. En stor del av det baseras på kommunens naturvärden och många av oss som bor här har ett friluftsintresse. Samtidigt är vi en del i de globala miljöfrågorna i stort och där har kommunen ett stort ansvar. Men inom politiken pratas det väldigt lite om miljöfrågorna, säger Lovisa Back.

Hon kommer ursprungligen från en förort till Linköping i Östergötland. Trots att hon inte hade naturen inpå knuten under uppväxten så har den alltid intresserat henne. Hon har varit engagerad i Naturskyddsföreningen länge och sedan hon flyttade till Tingsryds kommun har engagemanget blivit ännu större. Sedan förra året är hon en del av den lokala föreningens styrelse och i samband med årsmötet i år blev hon ordförande i Tingsrydskretsen.

Lovisa Back och de lokala föreningskompisarna menar att miljön inte får ta den plats som den förtjänar.

– Enligt kommunen så finns det ett miljöprogram som har antagits av politikerna. Men när man går in på hemsidan och söker på det så visar det sig att det är från år 2005. Det är 13 år sedan och det ger en liten indikation på hur man arbetar med de här frågorna, säger hon.

Samtidigt konstaterar hon att flera enkäter på miljöområdet inte har besvarats av kommunen. Bland annat skickade Naturskyddsföreningen på riksplanet ut enkäten Sveriges bästa Naturvårdskommun för att granska kommunernas miljöarbete. 210 av 290 kommuner besvarade enkäten, men inte Tingsryds kommun.

– Jag förstår att man inte kan svara på allt. Men när en av Sveriges största föreningar skickar ut en sådan här enkät så undrar man varför kommunen inte besvarar den.

Funderingarna kring vilket utrymme miljön ges i det lokalpolitiska rummet har föranlett Lovisa Backs fråga till politikerna i Tingsryds kommun:

– Vilka konkreta förslag avser ditt parti att genomföra på miljöområdet under nästa mandatperiod?

SE ALLA NYHETER OM VALET HÄR

Se politikernas svar på Lovisa Backs fråga om miljön här.