TT-Ekonomi

Bobidrag skuldfälla för ensamstående mammor

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

En växande andel hushåll som tar emot bostadsbidrag krävs på återbetalning. Det är främst de fattigaste, ofta ensamstående mammor, som råkar ut för detta. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot regeringen för att den inte tagit itu med problemet.(TT)

Bostadsbidraget är tänkt att underlätta för dem med svag ekonomi, men har så komplicerade regler att mottagarna löper stor risk att bli återbetalningsskyldiga både en och flera gånger. I värsta fall kan ärendet hamna hos Kronofogden. Det går därför att ifrågasätta om bidraget fyller sitt syfte, konstaterar Riksrevisionen i en rapport som publiceras i dag.

– Man kan säga att bostadsbidraget är en skuldfälla, det är inget överord, säger projektledare Ingvar Önnhage.

Känt länge

Andelen bostadsbidragstagare som krävs på återbetalning har ökat med tio procentenheter de senaste åren, till 38 procent 2015. Flertalet klarar att betala in den krävda summan, men 20 procent blir skuldsatta. I denna grupp finns framför allt ensamstående föräldrar, oftast mammor.

Medianåterkravet ligger på 5 200 kronor, vilket kan räcka för att kullkasta budgeten för ett hushåll med små resurser. Skulden kan i dessa fall betas av enligt en avbetalningsplan eller genom att kvitta mot andra ersättningar.

Riksrevisionen påpekar att problemet med återkrav har varit väl känt i många år. Ändå rullar systemet på.

– Regeringen har aviserat i tre års tid att den ska komma med en översyn, säger Ingvar Önnhage.

Krångligt

Problemet med dagens system är att bidraget baseras på en uppskattad inkomst som kontrolleras i efterhand, inte sällan med lång eftersläpning. För den som har blandade inkomster, som lön, sjukpenning och andra ersättningar från Försäkringskassan, kan det vara svårt att redovisa rätt.

– Om det hade fungerat bättre i Försäkringskassans avstämning hade säkert en del av återkraven inte uppstått, säger Ingvar Önnhage.

– Det går i princip att göra allting rätt och ändå få återkrav på bostadsbidrag, med nuvarande regler, tillägger revisor Nils Lundh.

Försäkringskassan förslog nyligen en ny modell för bostadsbidraget, så att storleken på bidraget baseras på inkomsten den senaste månaden.

– Försäkringskassans förslag kan ligga som grund för en bredare översyn av bostadsbidraget, vad gäller både villkor och kontroll, säger Ingvar Önnhage.