TT-Ekonomi

Lyft för svensk utrikeshandel

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Svensk utrikeshandel ökade starkt i fjol, enligt en årsrapport från Kommerskollegium. Exporten ökade 6,2 procent till 2 046 miljarder kronor jämfört med året före. Importen steg 9,3 procent till 1 891 miljarder. Tyskland, Norge, Finland och USA var de viktigaste exportmarknaderna.(TT)

Svensk utrikeshandel ökade starkt i fjol, enligt en årsrapport från Kommerskollegium. Exporten ökade 6,2 procent till 2 046 miljarder kronor jämfört med året före. Importen steg 9,3 procent till 1 891 miljarder.

Tyskland, Norge, Finland och USA var de viktigaste exportmarknaderna. Värdet av exporten till Kina ökade med 27 procent, vilket gör att landet flyttar upp på åttonde plats över Sveriges viktigaste exportmarknader.

Exporten av varor ökade 5 procent i volym och 9,6 procent mätt i värde, medan importen av varor ökade 3,9 procent i volym och 8,7 procent i värde.

När det gäller tjänster blev det en ökning på 1,2 procent för exporten och 11 procent för importen.

Svenska direktinvesteringar i utlandet uppgick under fjolåret till 207,8 miljarder kronor, upp från 51 miljarder ett år tidigare. De utländska direktinvesteringarna i Sverige steg till 131,6 miljarder, från 104 miljarder.