TT-Ekonomi

Regeringen vill sänka bolagsskatten

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Regeringen vill sänka bolagsskatten från 22 till 20 procent. Men det totala skatteuttaget från näringslivet ska inte minska, bara omfördelas. Förslagen finns i en promemoria om nya företagsskatter som finansdepartementet skickar ut på remiss under tisdagen.(TT)

Förslagen finns i en promemoria om nya företagsskatter som finansdepartementet skickar ut på remiss under tisdagen.

De föreslagna förändringarna förväntas leda till att Sverige blir starkare och attraktivare för investeringar, skriver finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) i en debattartikel i Dagens industri.

Någon generell sänkning av företagsbeskattningen handlar det inte om, snarare en omfördelning av det totala skatteuttaget inom näringslivet. Den sänkta bolagsskatten ska kompensera för bland annat begränsade ränteavdrag.

"Jämfört med dagens regler kommer bolag som är högt belånade få betala mer skatt och bolag som är lågt belånade få betala mindre", heter det i artikeln.

Ministrarna skriver också att "aggressiv skatteplanering med ränteavdrag blir svårare".

Ett annat förslag i promemorian är ett primäravdrag för hyreshus som möjliggör större avdrag för värdeminskning under de fem första åren från det att ett hyreshus har färdigställts.

De förslag som nu läggs bygger på Företagsskattekommitténs slutbetänkande 2014 och är tänkta att göra regelverket mer förutsägbart. Sammantaget är förslagen fullt finansierade, skriver de båda ministrarna.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.