TT-Feature

Akademiens besked "skapar spekulationer"

TT-Feature Artikeln publicerades

Svenska Akademien borde offentliggöra sina stadgar med de nya kommentarerna. Det tycker Martin Sunnqvist, juris doktor i rättshistoria. - Om Akademien inte offentliggör dem skapar det utrymme för nya spekulationer om hur det interna arbetet fungerar och om man kan lita på Akademien, säger han.(TT)

Enligt Martin Sunnqvist är det viktigt att stadgekommentaren blir offentligt.

– Om Akademien ska kunna återupprätta sitt förtroende är det viktigt att man offentliggör sina stadgar med de nya kommentarerna så att utomstående vet hur Akademien ser på sitt eget interna arbete. Jag tror att det är enormt viktigt. Nu sitter man och letar efter dem. Jag har redan fått meddelanden från kollegor som undrar var man kan hitta de nya kommentarerna, säger han till TT.

Än så länge har dock inte ens kungen, som är Svenska Akademiens högste beskyddare, fått veta exakt hur man ska göra för att tillämpa stadgarna på ett mer modernt sätt.

– Vi har gjort klart för hovet att vi kommer att meddela kungen och vi kommer också att mötas nästa vecka. Men de kommer att få hela dokumentet nästa vecka, i färdigt skick, när vi har slipat av formen lite grand, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare i Svenska Akademien.

Hovet har i nuläget inga kommentarer.

– Så som framgår av Akademiens pressmeddelande kommer kungen att informeras om innehållet i det arbetet. Den informationen kommer kungen att få nästa vecka. Vi avvaktar detta, innan dess har vi inga kommentarer. Det som nu har skickats ut är Akademiens interna angelägenhet, säger informationschefen Margareta Thorgren.