TT-Feature

Kulturministern: "Historisk investering i fri konst"

TT-Feature Artikeln publicerades

Det är en bland utövarna efterlängtad budgetsatsning på den fria konsten som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) presenterar. Många hoppas få del av de anslag som nu höjs med 115 miljoner kronor.(TT)

De höjda anslagen kommer konstnärerna, scenkonsten men också arrangörerna, litteraturen och kulturtidskrifterna till godo.

– Den fria konsten är ett hot mot auktoritära krafter och mot dem som inte vill se en spridning av intellektuellt utövande, men vi går åt motsatt håll i vårt land, säger Alice Bah Kuhnke som under torsdagens presskonferens talade om "en historisk investering".

60 miljoner kronor går direkt till konstnärer och författare, bland annat genom stipendier. En del av dessa pengar, ännu oklart hur mycket, ska också fördelas till nyskapande kulturprojekt via Kulturbryggan. Statens konstråd får tio miljoner nya kronor till konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön.

Kulturrådet får ytterligare åtta miljoner kronor att fördela till litteraturen och kulturtidskrifterna.

Mer till bild och form

Bild- och formkonstnärernas anslag höjs med 12 miljoner kronor vilket är en ökning med 42 procent. Fler ska kunna följa MU-avtalet som reglerar konstnärernas ersättning vid utställningar.

– Våra förslag har legat högre än så här och det finns stora hål att fylla. Men det är en väldigt positiv nyhet ändå. Det handlar om vilka röster som hörs och att det blir tryggare arbetsvillkor för konstnärer, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och vice ordförande i KRO, Konstnärernas Riksorganisation.

Anslaget till fria scenkonstgrupper och arrangörer av bland annat musikfestivaler ökas med 25 miljoner kronor. Exakt vilka som får hur mycket återstår att se, men Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande beskriver höjningen som "en bra början":

– Målet är en fördubbling av anslaget till den fria scenkonsten, säger Anna Carlson som under ett par års tid har drivit ett upprop för den fria scenkonsten tillsammans med Teatercentrum och Danscentrum.

"Underbart"

Marika Lagercrantz, på Klys, Konstärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd tycker det är för tidigt att diskutera huruvida satsningen räcker eller inte.

– Bildkonstnärerna har en genomsnittlig månadslön på 13 000 kronor efter fem, sex års utbildning. Men "räcka" tycker inte jag vi ska diskutera i dag, utan i stället säga "vad underbart att vår regering vill satsa på vårt framtida kulturarv".