TT-Feature

"Ingen gamechanger i kulturpolitiken"

TT-Feature Artikeln publicerades

Socialdemokraterna vill införa fri entré till regionala museer, Moderaterna skydda kulturen från "politisk klåfingrighet" och Sverigedemokraterna införa en svensk kulturkanon. Men de stora nyheterna lyser med sin frånvaro när partierna själva listar sina viktigaste vallöften på kulturområdet.(TT)

– Man känner igen deras hjärtefrågor. Det finns ingen gamechanger i förslagen, säger Linnéa Lindsköld, universitetslektor vid Högskolan i Borås och forskare i kulturpolitik.

TT har bett de åtta riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner att lista de viktigaste vallöftena på området. Mycket känns igen från tidigare år.

Gratis inträde

Skapande skola, som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet, är en återkommande punkt för flera partier, däribland Moderaterna och Liberalerna som båda vill utöka projektet så att det även omfattar gymnasiet. Vänsterpartiet vill göra kulturskolan avgiftsfri och Socialdemokraterna fortsätter på fri-entrélinjen genom att lova att det också ska bli gratis inträde på regionala museer om partiet vinner valet.

– Inget parti har gjort en total omsvängning från förra valet, säger Linnéa Lindsköld.

För en lekman skiljer sig de olika partiernas vallöften inte särskilt mycket åt, tvärtom ser man fler likheter än skiljelinjer. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet förespråkar till exempel ett ökat stöd till samlingslokaler. Men ett parti skiljer ut sig från de andra med sina vallöften.

– Det är Sverigedemokraterna som genomgående prioriterar kulturarvet i sina löften. De andra partierna pratar mer om kultur i allmänhet, men här är det mer styrning. Man talar också om att införa en svensk kulturkanon och kulturlotsar, vilket är ett tecken på att man vill använda kulturen i ett fostrande syfte.

Ökat regionalt fokus

En tendens som kan urskiljas i årets valrörelse är att flera partier fokuserar på regionerna, bland annat genom att föreslå ett ökat stöd till den så kallade kultursamverkansmodellen, där landsting och regioner i samverkan med kommuner och kulturlivet beslutar hur det statliga bidraget ska fördelas regionalt.

– Det verkar vara på regional nivå det händer det här året. Det var väldigt många av partierna som prioriterade det, säger Linnéa Lindsköld.

TT: Kulturområdet har inte heller i år haft någon framträdande roll i valrörelsen. Är det något parti som skulle tjäna på att lyfta fram det mer?

– Det beror på att kulturpolitiken i Sverige har en ganska begränsad definition, det är kultur i meningen konst framför allt. Vidgar man begreppet har valrörelsen handlat väldigt mycket om kulturpolitik och där är det Sverigedemokraterna som har profilerat sig, säger Linnéa Lindsköld.