TT-Inrikes

Bra sommar för många fåglar

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Det har varit en bra sommar för flera av våra insektätande fåglar - åtminstone i vissa områden. Ringmärkarna på flera fångstlokaler rapporterar om stora mängder sångare och näktergalar. Uppfattningen är att värmen och torkan gynnat insekterna vilket i sin tur gynnat fåglarna.(TT)

Uppfattningen är att värmen och torkan gynnat insekterna vilket i sin tur gynnat fåglarna.

– Det har varit rekordartade fångster av de flesta av sångarna, exempelvis trädgårdssångare, svarthätta, sävsångare, rörsångare och kärrsångare, och det näst bästa året för näktergalar på den här platsen, säger Bo Pettersson, ringmärkare vid fångstlokalen Bingsmarken på den skånska sydkusten.

Bra år för blåhake

Även på många andra håll rapporteras det om ett bra år för många av de insektätande småfåglarna, inklusive svalor och tornseglare.

– Många observatörer runt om i landet har fått uppfattningen att det ser lovande ut för många arter, en effekt av att det verkar ha varit en bra sommar för trollsländor och fjärilar, säger Magnus Hellström, chef för Ottenby fågelstation på Öland.

Positiva rapporter har kommit från hela landet, även från nordligaste Sverige. På fågelstationen på Haparanda Sandskär längst uppe i Bottenviken har fångsterna varit goda. Det rapporteras också om ovanligt många ungar av blåhake i fjälltrakterna.

Oklar trend

Det bör dock påpekas att ingen ännu vet exakt hur utfallet blir i år för landet i stort - och på några platser verkar antalet fåglar hålla sig på ganska normala nivåer. Det gäller exempelvis för Ottenby där fångsterna hittills varit "hyfsat genomsnittliga", enligt Magnus Hellström.

Inte heller på Falsterbo fågelstation i sydvästra Skåne har man sett några tecken på att sommaren varit extremt bra.

– Resultatet är lite blandat. Generellt går det inte dåligt, men inte heller jättebra. Vissa arter går sämre, andra bättre, säger Björn Malmhagen på Falsterbo fågelstation.

Magnus Hellström påpekar också att det kan ha gått sämre för fåglar som har andra levnads- och födovanor än insektätarna.

– Det kan ha gått dåligt för många vattenberoende fåglar, som änder och vadare. Många vatten har torkat ut, och många myrar har varit extremt torra, säger han.