TT-Inrikes

DO granskar arbetet mot trakasserier

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Landets kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen granska hur de stora arbetsgivarna arbetar mot bland annat sexuella trakasserier.(TT)

Landets kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen granska hur de stora arbetsgivarna arbetar mot bland annat sexuella trakasserier.

Som offentliga arbetsgivare har kommuner och landsting en särskilt viktig roll när det gäller att förebygga diskriminering, enligt Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv på DO.

– Det finns nya regler kring aktiva åtgärder sedan 1 januari 2017. Vår tanke är att kontrollera hur man har tagit emot de förändringarna, säger Peter Wråke.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Det handlar inte bara om ansvar för att utreda och stoppa trakasserier, utan även om att arbeta förebyggande för att förhindra att trakasserier uppstår över huvud taget.