TT-Inrikes

Ett steg närmare sänkt digitalmoms

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Ännu ett steg är taget mot sänkt moms på digitala publikationer till sommaren. Finansdepartementet definierar nu vilka typer av publikationer som ska räknas in.(TT)

Efter över två års överläggningar enades EU:s finansministrar i början av oktober om att EU-länderna kan sänka eller helt ta bort momsen på e-publikationer. Beskedet välkomnades av bland annat mediernas branschorganisation TU.

På måndagen blev en departementsskrivelse klar som definierar vad som är en e-publikation.

– Här har vi valt en ganska bred definition. Det har funnits en rädsla för att vi skulle ha någon form av snäv definition som sedan skulle springas ifrån av tekniken, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

I riksdagen finns stöd för linjen att införa samma momssats på e-publikationer som på papperspublikationer, alltså 6 procent jämfört med dagens 25 procent. För att inte försena processen på grund av läget med en övergångsregering remitteras nu en promemoria från finansdepartementet. Det möjliggör för en ny regering att hinna genomföra momsförändringen den 1 juli nästa år.

– Många medier kommer att kunna dra nytta av detta. Det handlar inte minst om lokalpressen som har det tufft med annonsintäkter. Detta kommer att underlätta deras konkurrenssituation, säger Magdalena Andersson.

Momssänkningen kostar statskassan cirka 200 miljoner kronor 2019 och runt 400 miljoner kronor 2020.