TT-Inrikes

ÖB: "Bengt Gustafsson var en personlig vän"

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Sveriges tidigare överbefälhavare Bengt Gustafsson har avlidit i sitt hem, 85 år gammal, uppger anhöriga för TT. "Bengt var en personlig vän som gjorde viktiga gärningar för Sverige under lång tid.(TT)

Sveriges tidigare överbefälhavare Bengt Gustafsson har avlidit i sitt hem, 85 år gammal, uppger anhöriga för TT.

"Bengt var en personlig vän som gjorde viktiga gärningar för Sverige under lång tid. Mina och Försvarsmaktens tankar går i dag till Bengt Gustafssons anhöriga", skriver nuvarande ÖB Michael Bydén i en hälsning på Försvarsmaktens officiella Twitterkonto.

Bengt Gustafsson blev överste och chef för Svea ingenjörregemente 1981 och blev året därpå departementsråd i Försvarsdepartementet. Han var också generallöjtnant och militärbefälhavare i övre Norrlands militärområde 1984-86.

För allmänheten var han mest känd som Sveriges överbefälhavare under åren 1986-1994, och han ledde därmed Försvarsmakten under flera av 1980-talets intensiva ubåtsjakter.