TT-Inrikes

Kraftig ökning av skadedjurssaneringar

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Tusentals hem har problem med kryp, och antalet saneringar av skadedjur som vägglöss och kackerlackor blir bara fler och fler. Landets två största skadedjursbekämpare - Anticimex och Nomor - har ökat antalet utryckningar mot vägglöss mer än fem gånger om.(TT)

Tusentals hem har problem med kryp, och antalet saneringar av skadedjur som vägglöss och kackerlackor blir bara fler och fler. Landets två största skadedjursbekämpare - Anticimex och Nomor - har ökat antalet utryckningar mot vägglöss mer än fem gånger om. Saneringarna av både kackerlackor och råttor har under samma period fördubblats, rapporterar Hem och Hyra.

Under förra året gjorde de båda bolagen gemensamt mer än 35 000 uttryckningar bara gällande vägglöss.

En orsak till att skadedjuren ökar är svenskarnas ökande resande. Krypen följer helt enkelt med hem i väskan. Vårt ökade intresse för naturmaterial så som ull bidrar också till att pälsänger och mal trivs allt bättre i våra bostäder.