TT-Inrikes

Miljoner i bistånd för att nå mål till 2030

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Sverige kommer att bidra med 160 miljoner i en ny FN-fond. - Det är ett nytt finansieringsinstrument för att stödja de fattigaste och mest konfliktdrabbade länderna, säger Isabella Lövin (MP).(TT)

Sverige kommer att stödja en ny FN-fond, "Joint fund for the 2030 Agenda", och bidrar med 20 miljoner dollar, cirka 160 miljoner kronor. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, tar med sig nyheten till sitt möte med FN:s generalsekreterare António Guterres som sker under en bilresa mellan Arlanda och Uppsala senare i dag.

Fonden lanseras i New York i USA på måndag, och har som målsättning att hjälpa länder att genomföra de globala målen för en hållbar utveckling som antogs 2015 under namnet Agenda 2030. De 17 uppsatta målen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger samt rädda klimatet. Men 2030-agendan är också en konfliktförebyggande agenda i de allra fattigaste länderna.

– Vi har en väldigt osäker värld just nu och vi märker att många ifrågasätter FN och FN:s förmåga att stå för fred, utveckling och stabilitet. För Sverige är det väldigt viktig att stödja generalsekreterare Guterres reformagenda och program, säger Isabella Lövin.

Stödjer fattiga länder

Enligt henne kommer den nya fonden att stödja eftersatta områden i de allra fattigaste och mest konfliktdrabbade länderna.

– Men den kommer också att fungera genom att katalysera och dra till sig andra finansiärer för att ta bort en del av risken för att gå in i sköra och osäkra och fattiga länder, säger Lövin.

På så sätt stödjer fonden alltså både länder med policys, lagar, regler och reformer men också med att dra till sig finansiering.

– Vi ser tyvärr en väldigt negativ utveckling i världen. Det bästa sättet att försöka förebygga är att stärka demokratier och den ekonomiska utvecklingen.

Förutom Sverige, som blir den enskilt största bidragsgivaren till fonden, går även Spanien, Schweiz, Tyskland och EU in med pengar och fler länder kan tillkomma.

Fördubblar biståndet

Utöver "Joint fund for the 2030 Agenda" kommer Sverige att fördubbla biståndet till Peace Building Fund till 190 miljoner kronor under budgetåret 2019. En ökning med 94,41 miljoner kronor.

– Biståndet till Peace Building Fund kan gå in snabbt i postkonfliktsituationer. Det kan handla om att ta hand om soldater som snabbt måste ha någon annan sysselsättning, förstöra vapen, röja minor eller annat som man snabbt måste komma in med för att stabilisera situationen, säger Lövin.

Förutom de svenska biståndspengarna hoppas Isabella Lövin på att kunna lyfta klimatfrågan och det fortsatta arbetet efter FN:s havskonferens med generalsekreterare Guterres.

– Vi måste ha effektiva åtgärder för att få hela världen att gå över till en fossilfri ekonomi.

Den totala biståndsbudgeten under 2018 uppgår till 43 miljarder kronor.