TT-Inrikes

Miljonskadestånd för döda fiskyngel

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Under ett grävarbete råkade ett företag gräva av en plastledning som försåg en fiskodling med vatten från en sjö. Följden blev att hundratusentals fiskyngel av lax och röding dog av kvävning.(TT)

Under ett grävarbete råkade ett företag gräva av en plastledning som försåg en fiskodling med vatten från en sjö. Följden blev att hundratusentals fiskyngel av lax och röding dog av kvävning.

Nu har mark- och miljödomstolen slagit fast att grävföretaget brustit i omsorg och dömer ut ett skadestånd på närmare 2,5 miljoner kronor, rapporterar SVT Nyheter Väst.

Händelserna inträffade i ett gammalt bruksområde i Fengerfors i Åmåls kommun 2014, där fiskodlingen och andra företag håller till. Grävarbetet hade beställts av Sveriges geologiska undersökning (SGU) som ville utreda om det fanns föroreningar i marken.

Grävföretaget försvarade sig med att det försetts med bristfällig information om var vattenledningen låg, men fick inget gehör i domstolen.