TT-Inrikes

MP vill öka begagnathandeln

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Miljöpartiet vill minska landets klimatpåverkan genom att både privatpersoner och offentliga aktörer handlar mer begagnat. Partiet vill bland annat att reklamationsrätten ska överlåtas vid begagnatköp.(TT)

Miljöpartiet vill minska landets klimatpåverkan genom att både privatpersoner och offentliga aktörer handlar mer begagnat. Partiet vill bland annat att reklamationsrätten ska överlåtas vid begagnatköp.

Partiet påpekar i ett pressmeddelande att i dag gäller reklamationsrätten på tre år bara för den som först köper produkten. MP vill ändra lagstiftningen så att rätten att reklamera följer med vid ett ägarbyte.

För att stärka förtroendet föreslår Miljöpartiet också att behovet av ett certifieringssystem för begagnathandeln ska utredas. Om handeln uppfattades som mer seriös och att den följer gällande regler skulle kanske fler både köpa och skänka bort mer begagnade produkter. En certifiering skulle också underlätta för entreprenörer och frivilligorganisationer som är verksamma inom begagnathandel, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Ytterligare ett förslag är att berörda myndigheter ska ta fram en vägledning för offentliga aktörer så att dessa kan öka inköpen av begagnat men också hur de ska sälja andrahandsprodukter till privata aktörer.